Bàn giao công việc

Giúp quản lý dễ dàng, nhanh chóng bàn giao lại toàn bộ công việc của nhân viên nghỉ việc, thuyên chuyển công tác hoặc thay đổi thị trường.

Bàn giao công việc hàng loạt

  • Vào phân hệ muốn Bàn giao công việc.
  • Trên giao diện danh sách bản ghi, nhấn vào chức năng mở rộng , sau đó chọn Bàn giao công việc.

  • Chọn chủ sở hữu mớiThiết lập điều kiện tìm kiếm các bản ghi muốn bàn giao.

  • Nhấn Tìm kiếm, sau đó tích chọn các bản ghi.

  • Nhấn Bàn giao công việc.

Bàn giao công việc với từng bản ghi

  • Trên danh sách bản ghi, tích chọn các bản ghi muốn, sau đó nhấn Bàn giao công việc.

  • Chọn người được bàn giao công việc (nhấn vào biểu tượng để chọn Cơ cấu tổ chức).

  • Nếu muốn gửi thông báo đến người được bàn giao công việc thì tích chọn Gửi email thông báo đến [Người được bàn giao].

  • Nhấn Bàn giao công việc để hoàn thành.
Cập nhật 07/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.