Bảng tổng hợp công nợ

Cho phép nhân sự theo dõi tổng hợp số tiền lương còn nợ nhân viên.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Lương\Bảng tổng hợp công nợ.

Thiết lập điều kiện lọc và nhấn Lấy dữ liệu.

Theo dõi số tiền còn nợ chi tiết theo từng bảng lưởng của từng nhân viên.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.