Lập bảng khấu trừ khác

Cho phép nhân sự theo dõi các khoản khấu trừ khác ngoài các khoản BHXH, BHYT, BHTN, Thuế TNCN, phục vụ cho công tác tính lương trên phần mềm MISA Sala.NET.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Lương\Bảng khấu trừ khác.

Nhấn Thêm.

Khai báo thông tin bảng khấu trừ khác: Tích chọn Tự động thêm nhân viên vào bảng nếu muốn chương trình tự động thêm toàn bộ nhân viên vào bảng khấu trừ khác.

Nhấn Cất.

Trường hợp không tích chọn Tự động thêm nhân viên vào bảng, nhân sự bổ sung nhân viên vào bảng khấu trừ khác bằng cách:

 • Nhấn chuột phải và chọn Chọn nhân viên.

 • Tích chọn các nhân viên cần thêm và nhấn Đồng ý.

Nhấn Sửa, sau đó khai thông tin Số tiền cho từng nhân viên.

Nhấn Cất.

Lưu ý:

 • Có thể loại bỏ nhân viên khỏi Bảng khấu trừ khác bằng cách nhấn chuột phải và chọn Loại bỏ.
 • Có thể nhập khẩu bảng khấu trừ khác bằng cách nhấn Tiện ích\Nhập khẩu.
 • Có thể cập nhật hàng loạt thông tin cho bảng khấu trừ khác bằng cách nhấn Tiện ích\Cập nhật hàng loạt.
 • Có thể cập nhật số tiền cho hàng loạt nhân viên bằng cách:
  • Nhấn chuột phải và chọn Cập nhật số tiền hàng loạt.

  • Lựa chọn hình thức cập nhật và nhập Số tiền.

  • Nhấn Đồng ý.

Sau khi kiểm tra dữ liệu Bảng khấu trừ khác là chính xác, nhân sự nhấn chuột phải và chọn Chốt số liệu, khi đó phần mềm Sala mới có thể lấy dữ liệu từ Bảng khấu trừ khác trên ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.