Thiết lập công thức

Cho phép nhân sự thiết lập công thức để tính ra số tiền khi khai báo thông tin lương, thông tin thu nhập, khấu trừ, các khoản phụ cấp…

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện khai báo thông tin, nhấn vào biểu tượng

Thiết lập công thức bằng cách lựa chọn các thông tin và các toán tử.

Nhấn Kiểm tra công thức để kiểm tra tính hợp lệ của công thức.

Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Có thể xóa toàn bộ công thức để thiết lập mới bằng cách nhấn Xóa công thức.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.