Lập bảng tổng hợp lương, thuế, bảo hiểm…

Cho phép nhân sự có thể tạo bảng tổng hợp lương, bảo hiểm thuế từ các thông số đã có trên bảng lương của đơn vị, phục vụ cho bộ phận kế toán hạch toán lương trên hệ thống.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Lương\Bảng lương.

Chọn bảng lương cần tạo bảng tổng hợp lương, thuế, bảo hiểm, sau đó nhấn Xem (hoặc nhấn đúp chuột vào bảng lương).

Nhấn chuột phải và chọn Lập bảng tổng hợp lương, thuế, bảo hiểm.

Nhập thông tin Ngày chứng từSố chứng từ.

Nhấn Cất.

Lưu ý:

Trường hợp bảng lương có chỉnh sửa dữ liệu, nhấn Lấy lại dữ liệu từ bảng lương để cập nhật dữ liệu mới nhất từ bảng lương đã chọn.

Có thể nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu bảng tổng hợp lương, thuế, bảo hiểm.

Cập nhật 05/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.