1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Lương - Thuế - Bảo hiểm
  5. Lương
  6. Lập bảng tạm ghi nợ, bảng tổng hợp ghi nợ nhân viên

Lập bảng tạm ghi nợ, bảng tổng hợp ghi nợ nhân viên

Cho phép nhân sự ghi nhận các khoản lương tính cho nhân viên nhưng chưa thực hiện trả cho nhân viên, phục vụ cho công tác tính lương.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn thực hiện

Lập Bảng tạm ghi nợ nhân viên

Vào phân hệ Lương\Bảng tạm ghi nợ nhân viên.

Nhấn Thêm.

Khai báo thông tin bảng tạm ghi nợ nhân viên và nhấn Cất.

Chọn bảng ghi nợ vừa tạo và nhấn Xem.

Nhấn chuột phải và chọn Chọn nhân viên.

Tích chọn các nhân viên cần ghi nợ và nhấn Đồng ý.

Nhấn Sửa, sau đó khai thông tin Số tiền nợ Đã trả cho từng nhân viên.

Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Có thể loại bỏ nhân viên khỏi Bảng tạm ghi nợ nhân viên bằng cách nhấn chuột phải và chọn Loại bỏ.
  • Có thể nhập khẩu bảng tạm ghi nợ nhân viên bằng cách nhấn Tiện ích\Nhập khẩu.
  • Có thể cập nhật hàng loạt thông tin cho bảng tạm ghi nợ nhân viên bằng cách nhấn Tiện ích\Cập nhật hàng loạt.

Theo dõi Bảng tổng hợp ghi nợ nhân viên

Sau khi lập bảng tạm ghi nợ nhân viên, chương trình sẽ tự động tổng hợp các khoản ghi nợ của từng nhân viên.

Vào phân hệ Lương\Bảng tổng hợp ghi nợ nhân viên.

Nhân sự có thể lọc nhanh danh sách tổng hợp ghi nợ nhân viên theo các tham số sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.