Báo cáo tiền mặt

1. Nội dung

Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt theo tài khoản và chi tiết theo từng chứng từ phát sinh.

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Quỹ\tab Sổ chi tiết tiền mặt, nhấn Chọn báo cáo.

2. Thiết lập tham số báo cáo.

3. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Có thể chọn xem sổ chi tiết tiền mặt bằng cách chọn mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Quỹ, sau đó nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem.

Cập nhật 17/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.