Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng

1. Định khoản
Nợ TK 112        
Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

 
   Có TK 111   
Tiền mặt (1111, 1112)

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi tiền mặt tại quỹ lớn hơn mức quy định của công ty, Kế toán thanh toán sẽ mang tiền mặt nộp vào tài khoản tại ngân hàng:

  1. Kế toán thanh toán tiền mặt lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
  2. Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ.
  3. Kế toán thanh toán ngân hàng nhận tiền từ Thủ quỹ để ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản.
  4. Kế toán tiền mặt sẽ căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của Thủ quỹ và người nhận tiền để ghi sổ kế toán tiền mặt.

3. Ví dụ


Ngày
14/01/2017, Kế toán thanh toán mang 50.000.000đ tiền mặt từ quỹ công ty gửi vào tài khoản ngân hàng của công ty tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).

4. Xem phim hướng dẫn

 


Tải phim hướng dẫn tại đây 
(Xem hướng dẫn tải phim)


5. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Quỹ, chọn Chi tiền (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Chi tiền).2. Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu chi. 

  • Tại mục Lý do chi: Chọn Gửi tiền vào ngân hàng.
  • Tại cột TK ngân hàng: Chọn tài khoản gửi tiền.3. Nhấn 
Cất.


Lưu ý:

  • Sau khi phiếu chi nộp tiền vào ngân hàng được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu chi trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu chi vào sổ quỹ.
  • Nghiệp vụ trên có thể thực hiện trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng. Tuy nhiên, kế toán nên thực hiện trên phân hệ Quỹ để phục vụ cho việc lấy chứng từ lên sổ quỹ của Thủ quỹ.

Cập nhật 05/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.