Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt

1. Định khoản

Nợ TK 1111     Tiền mặt 

Có TK 133       Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)

2. Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp công ty đủ điều kiện xin xét hoàn thuế GTGT, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  1. Lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế và gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
  2. Nếu hồ sơ được phê duyệt và nhận lại tiền hoàn thuế bằng tiền mặt, người chịu trách nhiệm sẽ nhận lại tiền thuế từ Kho bạc và mang về quỹ để nộp.
  3. Kế toán thanh toán lập Phiếu thu.
  4. Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.
  5. Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của Thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

3. Ví dụ

  • Ngày 13/04/2017, doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT với số tiền 300.000.000đ
  • Ngày 02/05/2017, cơ quan thuế thông báo số thuế GTGT được hoàn là 200.000.000đ
  • Ngày 10/05/2017, kế toán thanh toán mang tiền hoàn thuế GTGT từ Kho bạc về nhập quỹ tiền mặt

4. Xem phim hướng dẫn

 


Tải phim hướng dẫn tại đây 
(Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Quỹ, chọn Thu tiền (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Thu tiền)

2. Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu thu. 

  • Tại mục Lý do nộp: Chọn Thu hoàn thuế GTGT.

3. Nhấn 
Cất.

Lưu ý: Sau khi phiếu thu hoàn thuế GTGT được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu thu trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu thu vào sổ quỹ.

Cập nhật 17/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.