Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt

1. Định khoản

Nợ TK 111         Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 131    Phải thu của khách hàng   

2. Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt (có thể do nhân viên đi thu hoặc có thể khách hàng tự đem đến ứng trước), sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  1. Khi nhận được tiền ứng trước của khách hàng, nhân viên sẽ yêu cầu Kế toán thanh toán lập Phiếu thu.
  2. Kế toán chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
  3. Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền mặt, đồng thời ghi sổ quỹ.
  4. Thủ quỹ chuyển cho Kế toán 1 liên và khách hàng 1 liên phiếu thu.
  5. Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có đủ chữ ký để ghi số kể toán tiền mặt và lưu tại phòng kế toán.

3. Ví dụ

  • Theo hợp đồng bán hàng ký kết với công ty TNHH Tiến Đạt ngày 17/01/2017, công ty TNHH Tiến Đạt sẽ phải trả trước 30% tiền hàng (số tiền là 50.000.000đ), 70% còn lại sẽ được thanh toán sau khi nhận được hàng vào ngày 20/01/2017.
  • Ngày 18/01/2017, công ty TNHH Tiến Đạt cho nhân viên mang tiền đến thanh toán trước số tiền 50.000.000đ

4. Xem phim hướng dẫn

 


Tải phim hướng dẫn tại đây
(Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Quỹ, chọn Thu tiền (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Thu tiền).

2. Khai báo các thông tin chi tiết của phiếu thu. 

  • Tại mục Đối tượng: Chọn khách hàng ứng trước tiền.
  • Tại mục Lý do nộp: Chọn Thu khác.
  • Nếu có nhu cầu theo dõi công nợ khách hàng theo nhân viên kinh doanh phụ trách, tại mục Nhân viên thu, chọn nhân viên tương ứng.

3. Nhấn Cất.

Lưu ý: Sau khi phiếu thu tiền ứng trước của khách hàng được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu thu trên tab Đề nghị thu, chi của Thủ quỹ. Thủ quỹ sẽ thực hiện ghi sổ phiếu thu vào sổ quỹ.

Cập nhật 17/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.