1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R32
  5. Báo cáo tổng hợp chi phí theo đơn vị và khoản mục chi phí thay đổi chỉ hiển thị chi tiết các KMCP cho các chi nhánh

Báo cáo tổng hợp chi phí theo đơn vị và khoản mục chi phí thay đổi chỉ hiển thị chi tiết các KMCP cho các chi nhánh

1. Mục đích

Báo cáo tổng hợp chi phí theo đơn vị và khoản mục chi phí chỉ hiển thị chi tiết các khoản mục chi phí cho các chi nhánh và hiển thị 1 dòng tổng cộng in đậm cho các đơn vị cha để phục vụ mục đích theo dõi của nhà quản trị.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R32: Phần mềm đã hỗ xem và in báo báo cáo “Tổng hợp chi phí theo đơn vị và khoản mục chi phí”. Tuy nhiên báo cáo này đang hiển thị tất cả khoản mục chi phí theo cả đơn vị cha và đơn vị con, trong đó số liệu của đơn vị cha bằng số liệu của đơn vị cha và của tất cả các đơn vị con. Dẫn đến trường hợp tại công ty chỉ phát sinh chi phí ở chi nhánh mà không phát sinh chi phí ở Tổng công ty sẽ có 2 dòng cùng hiển thị cho 1 khoản chi phí gây nhầm lẫn cho kế toán.
  • Từ phiên bản R32 trở đi: Báo cáo Tổng hợp chi phí theo đơn vị và khoản mục chi phí chỉ hiển thị chi tiết các khoản mục chi phí cho các chi nhánh và hiển thị 1 dòng tổng cộng in đậm cho các đơn vị cha để phục vụ mục đích theo dõi của nhà quản trị.

1. Vào Báo cáo, mục Tổng hợp. Chọn Tổng hợp chi phí theo đơn vị và khoản mục chi phí (Mẫu quản trị)

Lưu ý: Kế toán cần được phân quyền Tổng hợp chi phí theo đơn vị và khoản mục chi phí

2. Thiết lập tham số báo cáo. Nhấn Đồng ý

2. Chương trình hiển thị báo cáo chi tiết các khoản mục chi phí cho các chi nhánh và hiển thị 1 dòng tổng cộng được in đậm cho các đơn vị cha giúp công tác quản trị dễ dàng và hiệu quả hơn.

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.