1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R28
  5. Giúp kế toán biết được có bao nhiêu chứng từ đang chờ ghi sổ

Giúp kế toán biết được có bao nhiêu chứng từ đang chờ ghi sổ

(tính năng này chỉ triển khai cho một số khách hàng)
1. Mục đích

Kế toán có thể nắm được có bao nhiêu chứng từ đang chờ ghi sổ giúp nhanh chóng biết được lý do vì sao các chứng từ đã thực hiện ghi sổ mà chưa lên được báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R28 trở đi: Chương trình bổ sung tab Chứng từ đang ghi sổ/bỏ ghi trên màn hình danh sách Đồng bộ hiển thị các chứng từ ở trạng thái Đang ghi sổ/ Đang bỏ ghi sổ

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.