1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R28
  5. Cho phép tiếp nhận đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán, đề nghị quyết toán tạm ứng của nhân viên

Cho phép tiếp nhận đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán, đề nghị quyết toán tạm ứng của nhân viên

1. Mục đích

Tiếp nhận các đề nghị tạm ứng, đề nghị quyết toán tạm ứng, đề nghị thanh toán của nhân viên từ trang cá nhân của hệ thống AMIS để thực hiện chi tạm ứng, chi thanh toán, quyết toán tạm ứng.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R28 trở đi: Kế toán có thể tiếp nhận và xử lý các đề nghị tạm ứng, đề nghị quyết toán tạm ứng, đề nghị thanh toán của nhân viên trên phần mềm AMIS.VN – Kế toán
    • Nếu nhân viên đề nghị bằng hình thức là tiền mặt: Xem hướng dẫn tại đây
    • Nếu nhân viên đề nghị bằng hình thức chuyển khoản: Xem hướng dẫn tại đây
Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.