1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R28
  5. Khi nhập dự kiến cho hợp đồng, dự án, chương ngầm định ngày dự kiến chi theo ngày hạch toán của hệ thống giúp nhập liệu nhanh chóng

Khi nhập dự kiến cho hợp đồng, dự án, chương ngầm định ngày dự kiến chi theo ngày hạch toán của hệ thống giúp nhập liệu nhanh chóng

1. Mục đích

Chương trình tự động lấy thông tin ngày hạch toán theo ngày hạch toán trên phần mềm khi khai báo dự kiến chi cho hợp đồng, dự án giúp giảm thiểm thời gian nhập liệu.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R28 về trước: Khi khai báo dự kiến chi cho hợp đồng, dự án chương trình ngầm định thông tin ngày hạch toán giống với dòng khai báo phía trên dẫn đến kế toán phải mất thời gian sửa lại từng dòng.
  • Từ phiên bản R28 trở đi: Khi khai báo dự kiến chi cho hợp đồng, dự án chương trình tự động lấy thông tin ngày hạch toán theo ngày hạch toán trên phần mềm giúp nhập liệu nhanh chóng.

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.