1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R28
  5. Kế toán không nhìn thấy hóa đơn mà kinh doanh ngừng theo dõi đề nghị xuất hóa đơn để tránh nhầm lẫn

Kế toán không nhìn thấy hóa đơn mà kinh doanh ngừng theo dõi đề nghị xuất hóa đơn để tránh nhầm lẫn

1. Mục đích

Giúp kế toán không phải nhìn thấy các hóa đơn đã bị nhân viên kinh doanh ngừng theo dõi đề nghị xuất hóa đơn để tránh nhầm lẫn phê duyệt. Mặt khác, nhân viên kinh doanh không thể xóa đơn đặt hàng khi đơn hàng đó đã phát sinh các chứng từ liên quan trên AMIS.VN – Kế toán và AMIS.VN – Bán hàng.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R28 trở về trước: Khi nhân viên kinh doanh thêm mới đề nghị xuất hóa đơn trên AMIS.VN – Bán hàng và chương trình tự động cập nhật các thông tin đề nghị xuất hóa đơn về AMIS.VN – Kế toán. Tuy nhiên, trường hợp tạo sai, trùng đề nghị xuất hóa đơn thì nhân viên kinh doanh không thu hồi hợp đồng và thực hiện đánh dấu Ngừng theo dõi đề nghị xuất hóa đơn. Khi đó, trên AMIS.VN – Kế toán 2.0, kế toán vẫn nhìn thấy đề nghị xuất hóa đơn của nhân viên gây nhầm lẫn khi phê duyệt.
  • Từ phiên bản R28 trở đi: Khi nhân viên kinh doanh ngừng theo dõi đề nghị xuất hóa đơn thì kế toán không nhìn thấy đề nghị xuất hóa đơn này trên AMIS.VN – Kế toán.
Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.