1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R28
  5. Báo cáo tổng hợp tình hình chi theo hợp đồng bán được tổng hợp theo toàn bộ dự kiến chi trong kỳ, không phụ thuộc vào tình trạng ghi doanh số của hợp đồng/dự án

Báo cáo tổng hợp tình hình chi theo hợp đồng bán được tổng hợp theo toàn bộ dự kiến chi trong kỳ, không phụ thuộc vào tình trạng ghi doanh số của hợp đồng/dự án

1. Mục đích

Khi xem báo cáo Tổng hợp tình hình chi theo hợp đồng bán, kế toán có thể xem được tổng hợp theo toàn bộ dự kiến chi trong kỳ mà không phụ thuộc vào tình trạng ghi doanh số của hợp đồng/dự án.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R28 trở về trước: Trường hợp kế toán muốn xem báo cáo Tổng hợp tình hình chi theo hợp đồng bán được tổng hợp theo toàn bộ thì cần yêu cầu kinh doanh đề nghị ghi doanh số gây mất thời gian trao đổi với nhân viên kinh doanh.
  • Từ phiên bản R28 trở đi: Để xem tổng hợp tình hình chi theo hợp đồng bán mà không phụ thuộc vào tình trạng ghi doanh số của hợp đồng/dự án, kế toán thực hiện như sau:
    • Tích chọn “Bao gồm số liệu của hợp đồng/dự án chưa ghi doanh số”

    • Chương trình lấy lên báo cáo tất cả các hợp đồng có tình trạng Đã ghi doanh số, Đề nghị ghi doanh số, Từ chối ghi doanh số
Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.