1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R28
  5. Khi in các chứng từ có giá vốn, nếu người dùng không được xem giá vốn thì phần mềm sẽ không hiển thị giá vốn

Khi in các chứng từ có giá vốn, nếu người dùng không được xem giá vốn thì phần mềm sẽ không hiển thị giá vốn

1. Mục đích

Khi in các chứng từ có giá vốn, nếu người dùng không được xem giá vốn thì phần mềm sẽ không hiển thị giá vốn

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R28 trở về trước: Chương trình chưa quản lý được danh sách chứng từ in theo từng chi nhánh dẫn đến nhân viên chi nhánh có thể in tất cả mẫu chứng từ bao gồm cả phiếu xuất kho. Do vậy nhân viên chi nhánh vẫn biết được giá vốn hàng hóa
  • Từ phiên bản R28 trở đi: Nhân viên không có quyền Được xem giá vốn trên phân hệ Bán hàng, Kho thì khi in chứng từ chứng từ có giá vốn (chứng từ bán hàng, hóa đơn, phiếu xuất
    kho…), phiếu xuất kho, các cột Đơn giá vốn, Tiền vốn, Đơn giá, Thành tiền sẽ bị để trống. Chẳng hạn, khi in phiếu xuất kho, chương trình hiển thị như sau:

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.