1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R32
  5. Bổ sung báo báo cáo công nợ theo đơn đặt hàng giúp theo dõi được tình hình thực hiện, thanh toán và số còn phải thu của từng đơn đặt hàng

Bổ sung báo báo cáo công nợ theo đơn đặt hàng giúp theo dõi được tình hình thực hiện, thanh toán và số còn phải thu của từng đơn đặt hàng

1. Mục đích

Chương trình bổ sung thêm báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo đơn đặt hàng, giúp kế toán có thể theo dõi được tình hình thực hiện, thanh toán và số còn phải thu khách hàng của từng đơn đặt hàng.

2. Chi tiết thay đổi

    • Từ phiên bản R32 trở đi: Kế toán có thể theo dõi tình hình thực hiện, thanh toán và số còn phải thu của từng đơn hàng trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo khách hàng và báo cáo Chi tiết công nợ theo khách hàng.

1. Vào menu Báo cáo\Bán hàng chọn Tổng hợp công nợ phải thu theo khách hàng chọn Thống kê theo Đơn đặt hàng

 

2. Nhấn Đồng ý chương trình hiển thị báo cáo như sau:

 

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.