1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R28
  5. Bổ sung tờ khai Dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu 03 theo NĐ 119/2018/NĐ-CP

Bổ sung tờ khai Dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu 03 theo NĐ 119/2018/NĐ-CP

1. Mục đích

Bổ sung tờ khai Dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu 03 theo NĐ 119/2018/NĐ-CP

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R28 trở đi: Theo quy định NĐ 119/2018/NĐ-CP, NSD muốn lập Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra để có thể nộp cho Cơ quan Thuế đáp ứng đúng quy định pháp luật.

1. Trên phân hệ Thuế, nhấn Thêm/ chọn Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)

2. Khai báo thông tin tờ khai có tích chọn phụ lục Bảng kê bán ra thuế GTGT

3. Trên giao diện tờ khai TT26 – Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT), nhấn In: chương trình cho phép chọn in thêm Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Lưu ý: Do Tổng cục Thuế chưa đáp ứng nên chương trình chỉ hỗ trợ in ra tờ khai như mẫu chứng từ, chưa hỗ trợ xuất khẩu XML nộp cho cơ quan thuế.

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.