Các loại thuế khác

1. Nội dung

Các loại thuế khác bao gồm: Thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu, thuế nhà đất, tiền thuê đất, thuế bảo vệ môi trường, thuế nhà thầu, thuế môn bài, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác. 

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các khoản thuế khác đã liệt kê ở trên, thông thường sẽ có các hoạt động sau đây:

  1. Tính và hạch toán số thuế phải nộp.
  2. Lập hồ sơ khai thuế.
  3. Nộp thuế
3. Hướng dẫn trên phần mềm

Hiện nay chương trình chưa hỗ trợ lập tờ khai cho các loại thuế khác đã liệt kê ở trên, các bước hạch toán số thuế phải nộp và nộp thuế sẽ được thực hiện trên phần mềm như sau:

Tính và hạch toán số thuế phải nộp
Thuế xuất khẩu

1. Trường hợp tự kê khai tính thuế xuất khẩu:

Khi bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, Kế toán sẽ lập chứng từ bán hàng xuất khẩu để ghi nhận doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đồng thời ghi nhận thuế xuất khẩu tại tab Thuế. Chi tiết cách thực hiện xem tại đây.
2. Trường hợp ủy thác đơn vị khác thực hiện xuất khẩu:

Khi bên nhận ủy thác xuất khẩu thông báo đã hoàn thành thủ tục hải quan, Kế toán sẽ lập chứng từ bán hàng xuất khẩu để ghi nhận doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đồng thời ghi nhận thuế xuất khẩu tại tab Thuế. Chi tiết cách thực hiện xem tại đây.

Thuế nhập khẩu

Khi nhập khẩu vật tư, hàng hóa…Kế toán sẽ lập chứng từ mua hàng nhập khẩu để phản ánh giá trị vật tư, hàng hóa…mua về đồng thời phản ánh thuế nhập khẩu tại tab Thuế. Chi tiết cách thực hiện xem tại hướng dẫn Mua hàng nhập khẩu nhập kho hoặc Mua hàng nhập khẩu không qua kho.


Các loại thuế khác: Thuế TNCN, thuế môn bài, thuế bảo vệ môi trường…

Việc hạch toán các khoản thuế khác sẽ được thực hiện trên Chứng từ nghiệp vụ khác, phân hệ Tổng hợp.

Nộp thuế
Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu

1. Nộp thuế bằng tiền mặt. Xem tại đây
2. Nộp thuế bằng tiền gửi ngân hàng. Xem tại đây

Nộp các loại thuế khác

1. Nộp thuế bằng tiền mặt. Xem tại đây
2. Nộp thuế bằng tiền gửi ngân hàng. Xem tại đây

 

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.