Cách tạo tài khoản dùng thử MShopKeeper

1. Mục đích

Giúp nhân viên kinh doanh MISA đăng ký tên miền cho khách hàng trong các trường hợp sau:

2. Các trường hợp đăng ký mới

2.1 Nhận cơ hội từ Ao cơ hội trên CRM
Sau khi khách hàng đăng ký dùng thử trên trang website mshopkeeper.vn, cơ hội sẽ được chuyển về cho nhân viên kinh doanh. Sau đó, nhân viên kinh doanh sẽ thực hiện đăng ký domain cho khách hàng theo hướng dẫn sau:
1. Truy cập trang đăng ký tên miền dành cho nhân viên kinh doanh: 
https://registersale.mshopkeeper.vn/
2. Đăng nhập trang bằng tài khoản AMIS.VN

3. Tại Danh sách yêu cầu, nhấn Đồng bộ ao cơ hội để đồng bộ các cơ hội đã được chỉ định hoặc điều phối xử lý từ CRM về trang đăng ký

4. Trên Tab Danh sách yêu cầu sẽ hiển thị các cơ hội được chỉ định hoặc điều phối cho bạn. Nhấn chọn thông tin từng cửa hàng, chương trình sẽ hiển thị thông tin khách hàng đăng ký: Tên miền cửa hàng, tên khách hàng, số điện thoại, Email, địa chỉ.

 5. Thực hiện liên hệ khách hàng để làm rõ thông tin cửa hàng: mô hình, số lượng chi nhánh, số lượng nhân viên, … để tư vấn cho khách mô hình triển khai phù hợp.
* Trường hợp thông tin tin khách hàng chính xác – Thực hiện đăng ký như sau:

1. Trên thông tin cửa hàng đăng ký – Nhấn Xác nhận
2. Nhấn Đồng ý để xác nhận

3. Liên hệ với khách hàng và cung cấp tên miền, thông tin đăng nhập như sau:

  • Tên miền: <tên_cửa_hàng>.mshopkeeper.vn
  • Tài khoản đăng nhập: Email/Số điện thoại của khách hàng
  • Mật khẩu: Mặc định là 12345678a. Lưu ý: Khi bàn giao cho khách hàng hướng dẫn khách hàng đổi mật khẩu đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin.

* Trường hợp thông tin tin khách hàng bị sai hoặc khách hàng là đối thủ cạnh tranh đang tìm hiểu phần mềm – Thực hiện từ chối yêu cầu như sau:

1. Trên thông tin cửa hàng đăng ký, nhấn Từ chối
2. Nhập lý do và nhấn Đồng ý

3. Thông tin các cửa hàng đã đăng ký hoặc từ chối đăng ký cho khách hàng sẽ được quản lý tại Tab Lịch sử đăng ký

2.2 Tự đăng ký cho khách hàng từ các nguồn khác
Trường hợp nhân viên kinh doanh nhận được yêu cầu đăng ký dùng thử phần mềm của khách hàng từ các nguồn khác (người quen giới thiệu, liên hệ chào bán,…) có thể thực hiện đăng ký theo hướng dẫn sau:
1. Truy cập trang đăng ký tên miền dành cho nhân viên kinh doanh: https://registersale.mshopkeeper.vn/
2. Đăng nhập trang bằng tài khoản AMIS.VN

3. Sau khi đăng nhập thành công, nhấn Đăng ký mới

4. Nhập thông tin đăng ký của khách hàng: Tên, Số điện thoại, Email, Tên cửa hàng.

5. Nhấn Tiếp tục, tên miền cửa hàng sẽ được khởi tạo.

6. Nhân viên kinh doanh cung cấp tên miền và thông tin tài khoản đăng nhập cho khách hàng:

  • Tên miền: <tên_cửa_hàng>.mshopkeeper.vn
  • Tài khoản đăng nhập: Email/Số điện thoại của khách hàng
  • Mật khẩu: Mặc định là 12345678a. Lưu ý: Khi bàn giao cho khách hàng hướng dẫn khách hàng đổi mật khẩu đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin.
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.