Hướng dẫn cấp phát OCM

Mục đích: Hướng dẫn NVKD Hộ cá thể tạo yêu cầu cấp thuê bao mua mới, mua thêm sản phẩm Omnichanel (OCM).

1. Nhân viên kinh doanh

 • NVKD chỉ lập yêu cầu cấp thuê bao khi khách hàng mua hàng và thanh toán bằng Tiền mặt/Chuyển khoản.
 • Để cấp GPSD NVKD làm theo 3 bước sau:
  • Bước 1: Chọn hàng hóa vào hợp đồng
  • Bước 2: Lập yêu cầu cấp GPSD
  • Bước 3: Gửi yêu câu cấp GPSD cho kế toán văn phòng

  Bước 1: Chọn hàng hóa vào hợp đồng

 • Các trường hợp phải chọn Phí khởi tạo OCM (MSHO.UPS.SET.OCM) vào hợp đồng:
  • Chỉ mua mới OCM, không mua kèm MShopKeeper.
  • Mua thêm OCM (Đang chỉ dùng MShopKeeper, mua thêm OCM để dùng).
 • Các trường hợp không phải chọn Phí khởi tạo OCM (MSHO.UPS.SET.OCM) vào hợp đồng:
  • Khách hàng đã từng mua 1 gói OCM, sau đó mua thêm 1 gói OCM nữa (Lần trước mua đã tính Phí khởi tạo OCM nên lần này không tính). VD: Khách hàng đã mua gói Social, hiện tại mua thêm gói E-commerce.

  Bước 2: Lập yêu cầu cấp GPSD

 • Trường hợp bán mới OCM (Chưa mua MShopKeeper)
  • Vào CRM\SUMAN\Nhân viên kinh doanh, chọn Thêm. Lưu ý: Không chọn hợp đồng vào Yêu cầu cấp thuê bao, không sinh Yêu cầu cấp thuê bao từ Hợp đồng, nếu không thuê bao sẽ bị cấp sai thành gói TRIAL, khách hàng không sử dụng được.

  • Trên màn hình Thêm yêu cầu:
   • Sản phẩm: Chọn MSHO
   • Loại yêu cầu: Miễn phí (Do CRM chưa đáp ứng lập được loại Bán mới nên tạm thời NVKD sẽ chọn loại Miễn phí).
   • Gói sản phẩm: PRO (Gói Professional). Nếu chọn là STT (Starter) thì khách hàng sẽ không dùng được OCM, nên NVKD lưu ý chọn đúng.
   • Số tiền: Nhập số tiền hợp đồng bán được.
   • Diễn giải: <Số hợp đồng>, mua mới OCM – chưa mua MShopKeeper.
   • Số tháng sử dụng: Nhập là 0.
   • Địa chỉ truy cập: Nhập domain của khách hàng. 

 • Trường hợp mua thêm OCM (Gồm 2 trường hợp: Đã dùng MshopKeeper bây giờ mới mua OCM; Đã mua 1 nghiệp vụ OCM bây giờ mua thêm 1 nghiệp vụ OCM nữa )
  • Sản phẩm: Chọn MSHO
  • Loại yêu cầu: Mua thêm
  • Số tiền: Nhập số tiền hợp đồng bán được.
  • Diễn giải:
   • Trường hợp có thu phí khởi tạo: Ghi diễn giải “Mua thêm OCM, có thu phí khởi tạo OCM”.
   • Trường hợp không thu phí khởi tạo: Khách hàng đã mua 1 nghiệp vụ OCM, hiện tại mua thêm 1 nghiệp vụ OCM nữa:
    • Ghi diễn giải “Mua thêm OCM, không thu phí khởi tạo do khách hàng đã mua OCM nghiệp vụ …, mua thêm nghiệp vụ …”
    • VD: Mua thêm OCM, không thu phí khởi tạo do khách hàng đã mua OCM nghiệp vụ Social, mua thêm nghiệp vụ E-commerce.
  • Địa chỉ truy cập: Nhập domain của khách hàng. 

 • Nhấn Tiếp theo để chuyển sang Bước 2.
 • NhấnThực hiệnđể sinh yêu cầu cấp thuê bao.

  Bước 2: Gửi yêu cầu cấp thuê bao cho kế toán văn phòng

 • Vào phân hệ SUMAN\Nhân viên kinh doanh trên CRM, kiểm tra lại 1 lần nữa thông tin của yêu cầu => Click chuột phải và chọn“Gửi yêu cầu”để chuyển yêu cầu đến kế toán văn phòng.

2. Kế toán văn phòng

Phê duyệt yêu cầu cấp thuê bao của NVKD gửi

 • Kế toán VP vào SUMAN\ Kế toán văn phòng trên CRM chọn yêu cầu muốn duyệt, theo dõi các thông tin NVKD đã lập. Lưu ý theo dõi thêm các thông tin sau:
  • Trường hợp bán mới OCM (Chưa mua MShopKeeper)
   • Sản phẩm: Chọn MSHO
   • Loại yêu cầu: Miễn phí (Do CRM chưa đáp ứng lập được loại Bán mới nên tạm thời NVKD sẽ chọn loại Miễn phí).
   • Gói sản phẩm: PRO (Gói Professional).
   • Số tiền: Nhập số tiền hợp đồng bán được.
   • Diễn giải: <Số hợp đồng>, mua mới OCM – chưa mua MShopKeeper.
   • Số tháng sử dụng: Nhập là 0.
   • Địa chỉ truy cập: Nhập domain của khách hàng. 
   • Hợp đồng: Có ghi nhận Phí khởi tạo OCM (MSHO.UPS.SET.OCM).
  • Trường hợp mua thêm OCM (Gồm 2 trường hợp: Đã dùng MshopKeeper bây giờ mới mua OCM; Đã mua 1 nghiệp vụ OCM bây giờ mua thêm 1 nghiệp vụ OCM nữa )
   • Sản phẩm: Chọn MSHO
   • Loại yêu cầu: Mua thêm
   • Số tiền: Nhập số tiền hợp đồng bán được.
   • Diễn giải:
    • Trường hợp có thu phí khởi tạo: Ghi diễn giải “Mua thêm OCM, có thu phí khởi tạo OCM”.
    • Trường hợp không thu phí khởi tạo: Khách hàng đã mua 1 nghiệp vụ OCM, hiện tại mua thêm 1 nghiệp vụ OCM nữa:
     • Ghi diễn giải “Mua thêm OCM, không thu phí khởi tạo do khách hàng đã mua OCM nghiệp vụ …, mua thêm nghiệp vụ …”
     • VD: Mua thêm OCM, không thu phí khởi tạo do khách hàng đã mua OCM nghiệp vụ Social, mua thêm nghiệp vụ E-commerce.
   • Địa chỉ truy cập: Nhập domain của khách hàng. 
   • Hợp đồng:
    • Chỉ mua thêm OCM (Đang chỉ dùng MShopKeeper, mua thêm OCM để dùng): Có ghi nhận Phí khởi tạo OCM (MSHO.UPS.SET.OCM).
    • Khách hàng đã từng mua 1 gói OCM, mua tiếp gói OCM khác: Không ghi nhận Phí khởi tạo OCM (MSHO.UPS.SET.OCM).

3. Kế toán TCT

 • Kế toán TCT đăng nhập Suman.misa.com.vn chọn sản phẩm cần cấp, sau đó vào Yêu cầu dịch vụ, phê duyệt yêu cầu cấp GPSD/thuê bao.
 • Kiểm tra thông tin yêu cầu trước khi tiến hành phê duyệt. Lưu ý theo dõi thêm các thông tin sau:
  • Trường hợp bán mới OCM (Chưa mua MShopKeeper)
   • Sản phẩm: Chọn MSHO
   • Loại yêu cầu: Miễn phí (Do CRM chưa đáp ứng lập được loại Bán mới nên tạm thời NVKD sẽ chọn loại Miễn phí).
   • Gói sản phẩm: PRO (Gói Professional).
   • Số tiền: Nhập số tiền hợp đồng bán được.
   • Diễn giải: <Số hợp đồng>, mua mới OCM – chưa mua MShopKeeper.
   • Số tháng sử dụng: Nhập là 0.
   • Địa chỉ truy cập: Nhập domain của khách hàng. 
   • Hợp đồng: Có ghi nhận Phí khởi tạo OCM (MSHO.UPS.SET.OCM).
  • Trường hợp mua thêm OCM (Gồm 2 trường hợp: Đã dùng MshopKeeper bây giờ mới mua OCM; Đã mua 1 nghiệp vụ OCM bây giờ mua thêm 1 nghiệp vụ OCM nữa )
   • Sản phẩm: Chọn MSHO
   • Loại yêu cầu: Mua thêm
   • Số tiền: Nhập số tiền hợp đồng bán được.
   • Diễn giải:
    • Trường hợp có thu phí khởi tạo: Ghi diễn giải “Mua thêm OCM, có thu phí khởi tạo OCM”.
    • Trường hợp không thu phí khởi tạo: Khách hàng đã mua 1 nghiệp vụ OCM, hiện tại mua thêm 1 nghiệp vụ OCM nữa:
     • Ghi diễn giải “Mua thêm OCM, không thu phí khởi tạo do khách hàng đã mua OCM nghiệp vụ …, mua thêm nghiệp vụ …”
     • VD: Mua thêm OCM, không thu phí khởi tạo do khách hàng đã mua OCM nghiệp vụ Social, mua thêm nghiệp vụ E-commerce.
   • Địa chỉ truy cập: Nhập domain của khách hàng. 
   • Hợp đồng:
    • Chỉ mua thêm OCM (Đang chỉ dùng MShopKeeper, mua thêm OCM để dùng): Có ghi nhận Phí khởi tạo OCM (MSHO.UPS.SET.OCM).
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.