Tạo tên miền cho nhà hàng đăng ký dùng thử CUKCUK

1. Mục đích
Giúp nhân viên kinh doanh MISA đăng ký tên miền nhà hàng giúp khách hàng trong trường hợp:

2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1 Nhận cơ hội từ CRM
Sau khi khách hàng đăng ký dùng thử trên trang cukcuk.vn, cơ hội sẽ được chuyển về cho nhân viên kinh doanh. Thực hiện đăng ký domain cho nhà hàng theo hướng dẫn sau:
1. Truy cập trang đăng ký tên miền nhà hàng dành cho nhân viên kinh doanh: https://registersale.cukcuk.vn/.

2. Nhập tài khoản đăng nhập, nhấn Đăng nhập. (Thông tin tài khoản sử dụng đăng nhập vào AMIS.VN)

3. Tại đây, nhấn Đồng bộ ao cơ hội để đồng bộ các cơ hội từ CRM về trang đăng ký.

4. Trên tab Danh sách yêu cầu sẽ hiển thị các cơ hội được điều chuyển cho bạn. Nhấn chọn thông tin từng nhà hàng, chương trình sẽ hiển thị thông tin khách hàng đăng ký: tên nhà hàng, tên, số điện thoại, chức vụ, địa chỉ.

 5. Thực hiện liên hệ với khách để làm rõ thông tin khách hàng và hỏi về thông tin nhà hàng: diện tích nhà hàng, số chi nhánh,… để tư vấn cho khách mô hình phù hợp.

Trường hợp thông tin khách hàng chính xác  thực hiện đăng ký như sau:

1. Trên thông tin nhà hàng đăng ký, nhấn Xác nhận.
2. Nhấn Đồng ý để xác nhận.

3. Liên hệ với khách hàng vaf cung cấp tên miền, thông tin đăng nhập theo quy tắc:

  • Tên miền: <<tên_nhà_hàng>>.cukcuk.vn
  • Tài khoản đăng nhập: Email, Số điện thoại của khách hàng.
  • Mật khẩu: Mặc định là 12345678a. Khi cung cấp, cần yêu cầu khách hàng đổi mật khẩu đăng nhập.

Trường hợp khách hàng là đối thủ cạnh tranh muốn tìm hiểu phần mềm – từ chối yêu cầu như sau:

1. Trên thông tin nhà hàng đăng ký, nhấn Từ chối.
2. Nhập lý do và nhấn Đồng ý.

3. Thông tin các nhà hàng đã đăng ký hoặc từ chối đăng ký cho khách hàng sẽ được quản lý tại tab Lịch sử đăng ký.

2.2 Tự đăng ký cho khách từ các nguồn khác

Trường hợp nhận được yêu cầu đăng ký dùng thử phần mềm của khách hàng từ các nguồn khác (người quen giới thiệu, liên hệ chào bán), có thể thực hiện đăng ký domain cho khách hàng theo hướng dẫn sau:
1. Truy cập trang đăng ký tên miền nhà hàng dành cho nhân viên kinh doanh: https://registersale.cukcuk.vn/.
2. Nhập tài khoản đăng nhập, nhấn Đăng nhập. (Thông tin tài khoản sử dụng đăng nhập vào AMIS.VN)

3. Tại đây, nhấn Đăng ký mới.

4. Nhập thông tin đăng ký cho khách hàng: Tên, Số điện thoại, Email khách hàng.
5. Nhập tên nhà hàng/quán. Lưu ý: Tên nhà hàng chỉ bao gồm các kí tự chữ và số, không sử dụng dấu cách và các ký tự đặc biệt.

6. Nhấn Tiếp tục, khi đó, tên miền khách hàng sẽ được khởi tạo.

7. Nhân viên kinh doanh cung cấp tên miền và thông tin tài khoản đăng nhập cho khách hàng theo quy tắc:

  • Tên miền: <<tên_nhà_hàng>>.cukcuk.vn
  • Tài khoản đăng nhập: Email, Số điện thoại của khách hàng đã nhập tại bước đăng ký.
  • Mật khẩu: Mặc định là 12345678a. Khi cung cấp, cần yêu cầu khách hàng đổi mật khẩu đăng nhập.
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.