Cập nhật

Cho phép người dùng cập nhật một trường thông tin cho hàng loạt hoặc một số khách hàng.

Cập nhật hàng loạt

Cho phép cập nhật một trường thông tin của hàng loạt khách hàng.

  • Vào phân hệ muốn cập nhật.
  • Nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn Cập nhật hàng loạt.

  • Thiết lập điều kiện để lọc các khách hàng muốn cập nhật, sau đó nhấn Tìm kiếm.

  • Kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị phía dưới. Người dùng tích chọn các khách hàng muốn cập nhật trường thông tin, sau đó nhấn Cập nhật.

  • Chọn trường thông tin và nhập thông tin muốn cập nhật.

  • Nhấn Cập nhật để cập nhật trường thông tin.

Cập nhật từng bản ghi

Cho phép cập nhật một trường thông tin cho một số khách hàng.

  • Trên giao diện Danh sách bản ghi, người dùng tích chọn các khách hàng muốn cập nhật trường thông tin, sau đó nhấn Cập nhật.

  • Chọn trường thông tin và nhập thông tin muốn cập nhật.

  • Nhấn Cập nhật để cập nhật trường thông tin.
Cập nhật 07/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.