1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Kho
  5. Cập nhật đơn giá trên phiếu nhập kho từ chi nhánh khác chuyển đến

Cập nhật đơn giá trên phiếu nhập kho từ chi nhánh khác chuyển đến

1. Nội dung

Hỗ trợ cập nhập đơn giá trên phiếu nhập kho từ chi nhánh khác chuyển đến sau khi tính lại giá xuất kho ở chi nhánh chuyển hàng đi.

2. Các bước thực hiện

1. Vào menu Nghiệp vụ\Kho\Cập nhập đơn giá trên phiếu nhập kho từ chi nhánh khác chuyển đến.
2. Khi chọn Theo thời gian, chọn khoảng thời gian cần cập nhật.
3. Khi chọn Theo số chứng từ, nhập số chứng từ nhập kho cần cập nhập.

4. Nhấn nút Thực hiện. => Chương trình sẽ tự động cập nhật đơn giá và tính lại thành tiền cho các mặt hàng trên phiếu nhập kho từ chi nhánh khác chuyển đến giống với phiếu xuất kho ở chi nhánh chuyển đi tương ứng

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.