1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Hướng dẫn nghiệp vụ
 4. Kho
 5. Xuất kho hàng hóa để tháo dỡ và nhập thành phẩm được tháo dỡ

Xuất kho hàng hóa để tháo dỡ và nhập thành phẩm được tháo dỡ

1. Định khoản
1. Xuất kho vật tư, hàng hóa để tháo dỡ

Nợ TK 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

    Có TK 152, 156

2. Nhập kho các thành phẩm được tháo dỡ

Nợ TK 155 Thành phẩm

     Có TK 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có yêu cầu xuất kho vật tư hàng hóa để tháo dỡ thành thành phẩm, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Tùy thuộc vào nhu cầu hàng hóa để bán hàng, trưởng bộ phận bán hàng hoặc bộ phận kho lập lệnh tháo dỡ hàng hóa
 2. Căn cứ vào lệnh tháo dỡ kế toán kho hoặc người chịu trách nhiệm sẽ viết phiếu xuất kho hàng hóa mang đi tháo dỡ
 3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
 4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
 5. Bộ phận đề xuất nhận hàng để mang đi tháo dỡ
 6. Sau khi tháo dỡ hàng hóa, bộ phận tháo dỡ yêu cầu nhập kho thành phẩm tháo dỡ
 7. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 8. Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận thành phẩm và ký vào phiếu nhập kho.
 9. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

3. Ví dụ

Ngày 20/01/2017, kế toán kho căn cứ vào lệnh tháo dỡ, xuất kho một bộ máy tính để tháo dỡ ra các bộ phận chi tiết:

 • Case: số lượng 01
 • Bàn phím: số lượng 01
 • Màn hình: số lượng 01
 • Chuột: số lượng 01

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ xuất kho hàng hóa mang đi tháo dỡ sau đó nhập lại kho thành phẩm tháo dỡ được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Khai báo hàng hoá được tháo dỡ
1. Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa, nhấn Thêm.
2. Chọn tính chất của vật tư, hàng hóa là Thành phẩm.
3. Khai báo các thông tin về thành phẩm.

 • Trên tab Định mức nguyên vật liệu, khai báo các nguyên vật liệu kèm theo định mức dùng để cấu thành ra thành phẩm.


4. Nhấn Cất.
Lưu ý: Dù hàng hóa được tháo dỡ không phải là thành phẩm thì vẫn phải chọn Tính chấtThành phẩm, để có thể khai báo được định mức nguyên vật liệu cấu thành nên hàng hóa đó.

Bước 2: Lập lệnh tháo dỡ hàng hoá
1. Vào phân hệ Kho, chọn Lệnh lắp ráp, tháo dỡ (hoặc vào tab Lắp ráp, tháo dỡ, nhấn Thêm).

2. Tích chọn Tháo dỡ.

3. Khai báo lệnh tháo dỡ.

 • Thông tin chung: Chọn hàng hoá sẽ được tháo dỡ và nhập số lượng hàng hoá được tháo dỡ.
 • Lệnh lắp ráp: Nhập thông tin Ngày và Số lệnh tháo dỡ được lập.
 • Thành phẩm tháo dỡ: Chương trình tự động lấy lên thông tin các thành phẩm và số lượng thu hồi được sau khi tháo dỡ, căn cứ vào thông tin định mức nguyên vật liệu đã được thiết lập tại Bước 1.

4. Nhấn Cất.
Lưu ý: Các lệnh lắp ráp sau khi đươc lập sẽ được lưu chung giữa các chi nhánh và hệ thống sổ.

Bước 3: Lập chứng từ xuất kho hàng hoá được tháo dỡ
1. Nhấn Lập PX từ lệnh tháo dỡ đã lập ở Bước 2. => Chương trình tự động lấy thông tin các hàng hoá cần tháo dỡ từ lệnh tháo dỡ sang phiếu xuất kho.
2. Khai báo các thông tin còn thiếu trên phiếu xuất kho.


3. Nhấn Cất.
Lưu ý: Đơn giá xuất kho sẽ được hệ thống tự động cập nhật, tùy theo phương pháp tính giá xuất kho.

Bước 4: Nhập kho thành phẩm sau khi tháo dỡ xong
1. Nhấn Lập PN từ lệnh tháo dỡ đã lập ở Bước 2. => Chương trình tự động lấy thông tin về thành phẩm sau khi tháo dỡ xong từ lệnh lắp ráp sang phiếu nhập kho.
2. Khai báo các thông tin còn thiếu trên phiếu nhập kho.


3. Nhấn Cất.

 

 

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.