Quản lý các lệnh sản xuất

1. Nội dung

Quản lý các lệnh sản xuất trong đơn vị, phục vụ cho việc theo dõi tiến độ sản xuất và xuất nguyên vật liệu cho sản xuất.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Lập lệnh sản xuất
1. Vào phân hệ Kho, chọn Lệnh sản xuất (hoặc vào tab Lệnh sản xuất, nhấn Thêm).

 

2. Khai báo thông tin chi tiết về lệnh sản xuất:

  • Tab Thành phẩm: chọn các mặt hàng sẽ được sản xuất theo lệnh đã lập.
  • Tab Định mức xuất NVL cho thành phẩm…: chọn các nguyên vật liệu cùng số lượng cần xuất để sản xuất ra thành phẩm. => Nếu khi khai báo thành phẩm trên danh mục Vật tư hàng hoá, có khai báo thông tin trên tab Định mức nguyên vật liệu thì chương trình sẽ tự động liệt kê các nguyên vật liệu cùng số lượng cần thiết để sản xuất ra thành phẩm.

3. Nhấn Cất.
Lưu ý:

  • Lệnh sản xuất sau khi được lập sẽ được lưu chung giữa các chi nhánh và hệ thống sổ.
  • Có thể lập phiếu xuất kho NVL để sản xuất từ lệnh sản xuất.

  • Có thể lập phiếu nhập kho thành phẩm sau khi sản xuất xong từ lệnh sản xuất.

2.2. Tra cứu, tìm kiếm lệnh sản xuất
Nhập tiêu chí tìm kiếm lệnh sản xuất:

  •  Tìm kiếm theo thời gian, tình trạng thực hiện, nhấn Lấy dữ liệu.

  • Tìm theo tiêu chí bất kỳ như: ngày lập, số lệnh, tình trạng thực hiện,…

2.3. Cập nhật trình trạng lệnh sản xuất
1. Chọn lệnh sản xuất trên trên danh sách lệnh sản xuất.
2. Nhấn chuột phải chọn Cập nhật tình trạng, sau đó chọn tình trạng tương ứng cho từng lệnh sản xuất: Chưa thực hiện, Đang thực hiện, Tạm dừng, Hoàn thành hoặc Đã huỷ bỏ.

 

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.