Lập nhanh các lệnh sản xuất

1. Nội dung

Cung cấp các công cụ giúp Kế toán lập nhanh các lệnh sản xuất, giảm thiểu được thời gian và thao tác khi làm việc. 

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Lập từ lệnh sản xuất có nội dung tương tự
Với các lệnh sản xuất có nội dung tương tự nhau như cùng thành phẩm, số lượng cần sản xuất,… Kế toán có thể lập nhanh theo một trong hai cách sau:
Cách 1: Lập nhanh từ danh sách lệnh sản xuất

1. Chọn lệnh sản xuất có nội dung tương tự với lệnh sản xuất cần lập trên danh sách.
2. Nhấn chuột phải và chọn Nhân bản.

Cách 2: Lập nhanh từ lệnh sản xuất

1. Mở lệnh sản xuất có nội dung tương tự với lệnh lệnh sản xuất cần lập.
2. Vào Tiện ích\Thêm mới từ chứng từ hiện thời.

2.2. Lập lệnh sản xuất từ đơn đặt hàng
(Chỉ áp dụng cho các mặt hàng được đặt trên đơn đặt hàng có tính chất là Thành phẩm trên danh mục Vật tư hàng hóa).
1. Vào phân hệ Kho, chọn Lệnh sản xuất (hoặc vào tab Lệnh sản xuất, nhấn Thêm).

2. Vào Tiện ích\Lập từ đơn đặt hàng.

3. Thiết lập điều kiện tìm kiếm đơn đặt hàng, nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn các mặt hàng được sản xuất theo đơn đặt hàng, nhấn Đồng ý.

5. Khai báo thêm các thông tin lệnh sản xuất (nếu có).

6. Nhấn Cất.

2.3. Lập lệnh sản xuất từ hợp đồng bán
1. Vào phân hệ Kho, chọn Lệnh sản xuất (hoặc vào tab Lệnh sản xuất, nhấn Thêm).

2. Vào Tiện ích\Lập từ hợp đồng bán.

3. Thiết lập điều kiện tìm kiếm đơn đặt hàng, nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn các mặt hàng được chuyển theo đơn đặt hàng, nhấn Đồng ý.

5. Khai báo thêm các thông tin trên phiếu xuất kho (nếu có).

6. Nhấn Cất.

 

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.