1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Hướng dẫn nghiệp vụ
 4. Kho
 5. Xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập thành phẩm lắp ráp

Xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập thành phẩm lắp ráp

1. Định khoản
1. Xuất kho vật tư, hàng hóa để lắp ráp

Nợ TK 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

     Có TK 152, 156

2. Nhập kho các thành phẩm được lắp ráp

Nợ TK 155 Thành phẩm

     Có TK 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có yêu cầu xuất kho vật tư hàng hóa để lắp ráp thành thành phẩm, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Căn cứ vào đơn hàng của khách hàng, trưởng bộ phận bán hàng hoặc bộ phận kho lập lệnh lắp ráp
 2. Căn cứ vào lệnh lắp ráp Kế toán kho hoặc người chịu trách nhiệm sẽ viết phiếu xuất kho linh kiện mang đi lắp ráp
 3. Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 4. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
 5. Thủ kho ghi sổ kho, còn Kế toán ghi sổ kế toán kho.
 6. Bộ phận đề xuất nhận hàng để mang đi lắp ráp
 7. Sau khi lắp ráp thành phẩm xong, bộ phận lắp ráp đề nghị nhập kho thành phẩm
 8. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 9. Căn cứ vào phiếu nhập kho, Thủ kho kiểm, nhận thành phẩm và ký vào phiếu nhập kho.
 10. Thủ kho ghi sổ kho, còn Kế toán ghi sổ kế toán kho.

3. Ví dụ

Ngày 21/01/2017, khách hàng đặt mua 10 bộ máy tính, bộ phận bán hàng lập lệnh lắp ráp 10 bộ máy tính với các bộ phận chi tiết sau:

 • Case: số lượng 10
 • Bàn phím: số lượng 10
 • Màn hình: số lượng 10
 • Chuột: số lượng 10

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ “Xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập kho thành phẩm được lắp ráp” được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:

Bước 1: Khai báo thành phẩm được lắp ráp
1. Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa, nhấn Thêm.
2. Chọn tính chất của vật tư, hàng hóa là Thành phẩm.
3. Khai báo các thông tin về thành phẩm.

 • Trên tab Định mức nguyên vật liệu, khai báo các nguyên vật liệu kèm theo định mức để lắp ráp ra thành phẩm

4. Nhấn Cất.

Bước 2: Lập lệnh lắp ráp thành phẩm
1. Vào phân hệ Kho, chọn Lệnh lắp ráp, tháo dỡ (hoặc vào tab Lắp ráp, tháo dỡ, nhấn Thêm).

2. Tích chọn Lắp ráp.
3. Khai báo lệnh lắp ráp.

 • Thông tin chung: Chọn thành phẩm sẽ được lắp ráp và nhập số lượng thành phẩm sẽ được lắp ráp.
 • Lệnh lắp ráp: Nhập thông tin Ngày và Số lệnh lắp ráp được lập.
 • Linh kiện lắp ráp: Chương trình tự động lấy lên thông tin
  nguyên vật liệu kèm theo số lượng căn cứ vào thông tin định mức nguyên
  vật liệu đã được thiết lập tại Bước 1. 

4. Nhấn Cất.
Lưu ý: Các lệnh lắp ráp sau khi đươc lập sẽ được lưu chung giữa các chi nhánh và hệ thống sổ.

Bước 3: Lập chứng từ xuất kho vật tư để mang đi lắp ráp
1. Nhấn Lập PX từ lệnh lắp ráp đã lập ở Bước 2. => Chương trình tự động lấy thông tin các nguyên vật liệu cần để lắp ráp từ lệnh lắp ráp sang phiếu xuất kho.
2. Khai báo các thông tin còn thiếu trên phiếu xuất kho.

3. Nhấn Cất.
Lưu ý: Đơn giá xuất kho sẽ được hệ thống tự động cập nhật, tùy theo phương pháp tính giá xuất kho.

Bước 4: Nhập kho thành phẩm sau khi được lắp ráp xong
1. Nhấn Lập PN từ lệnh lắp ráp đã lập ở Bước 2. => Chương trình tự động lấy thông tin về thành phẩm sau khi lắp ráp xong từ lệnh lắp ráp sang phiếu nhập kho.
2. Khai báo các thông tin còn thiếu trên phiếu nhập kho.
3. Nhấn Cất.

 

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.