Lập nhanh các chứng từ chuyển kho

1. Nội dung

Cung cấp các công cụ giúp Kế toán lập nhanh các chứng từ chuyển kho vật tư, hàng hóa, giảm thiểu được thời gian và thao tác khi làm việc. 

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Lập từ chứng từ chuyển kho có nội dung tương tự
Với các chứng từ chuyển kho có nội dung tương tự nhau như cùng mặt hàng, cùng số chuyển,… Kế toán có thể
lập nhanh theo một trong hai cách sau:
Cách 1: Lập nhanh từ danh sách chứng từ chuyển kho

1. Chọn chứng từ chuyển kho có nội dung tương tự với chứng từ chuyển kho cần lập trên danh sách.
2. Nhấn chuột phải và chọn Nhân bản.

Cách 2: Lập nhanh từ chứng từ chuyển kho

1. Mở chứng từ chuyển kho có nội dung tương tự với chứng từ chuyển kho cần lập.
2. Vào Tiện ích\Thêm mới từ chứng từ hiện thời.

2.2. Lập chứng từ chuyển kho từ đơn đặt hàng
1. Vào phân hệ Kho, chọn Chuyển kho kho (hoặc vào tab Chuyển kho, nhấn Thêm).

2. Vào Tiện ích\Lập từ đơn đặt hàng.

3. Thiết lập điều kiện tìm kiếm đơn đặt hàng, nhấn Lấy dữ liệu.
4. Tích chọn các mặt hàng được chuyển theo đơn đặt hàng, nhấn Đồng ý.

5. Khai báo thêm các thông tin trên phiếu xuất kho (nếu có).

6. Nhấn Cất.

 

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.