Chia sẻ

Giúp người dùng chia sẻ các quyền tương tác trên Tiềm năng\Khách hàng\Cơ hội,… cho người khác để cùng thực hiện chăm sóc, bán hàng.

Hướng dẫn thực hiện

Lưu ý:

  • Chức năng Chia sẻ hiển thị khi người dùng được phân quyền chia sẻ bản ghi.
  • Trường hợp bản ghi có trường Dùng chung được tích chọn thì sẽ không hiển thị chức năng Chia sẻ.

1. Trên giao diện danh sách bản ghi Tiềm năng\Khách hàng,… chọn bản ghi muốn chia sẻ, nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn Chia sẻ.

Hoặc trên danh sách bản ghi Tiềm năng\Khách hàng,… nhấn đúp vào bản ghi muốn chia sẻ. Chương trình hiển thị giao diện chi tiết bản ghi, nhấn vào biểu tượng , sau đó chọn Chia sẻ.

2. Chọn đối tượng được chia sẻ, sau đó nhấn Chia sẻ.

Lưu ý:

  • Nếu chọn chia sẻ Với danh sách liên quan thì sẽ chia sẻ tất cả tất cả các bản ghi trong danh sách liên quan (ngoại trừ công việc đã hoàn thành, lịch hẹn, được mời).
  • Nhấn vào biểu tượng để thêm điều kiện chia sẻ.

3. Khi chia sẻ thành công, chương trình hiển thị thông báo, nhấn Xem chi tiết kết quả để hiển thị giao diện kết quả chia sẻ.

Lưu ý: Trường hợp người dùng đã tắt thông báo này, muốn Xem chi tiết kết quả chia sẽ thì nhấn vào trên giao diện chi tiết bản ghi, sau đó chọn Chia sẻ.

4. Đồng thời trên giao diện chi tiết bản ghi của người được chia sẻ, hiển thị thêm biểu tượng , nhấn vào để xem thông tin người đã chia sẻ.

Tại đây, hiển thị quyền mà người được chia sẻ được sử dụng cho bản ghi được chia sẻ như Xem, Sửa hoặc Toàn quyền.

5. Tại đây, hiển thị danh sách các đối tượng được chia sẻ bản ghi.

Nhấn Xem tóm tắt để xem tóm tắt chia sẻ bản ghi.

Nhấn Quản lý chi sẻ, chương trình hiển thị:

  • Giao diện thêm đối tượng muốn chia sẻ (1).
  • Danh sách các đối tượng đã được chia sẻ (2). Tại đây, người dùng có thể Thêm\Sửa Đối tượng\Quyền\Chia sẻ dữ liệu liên quan.
  • Nhấn Chia sẻ.

Cập nhật 16/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.