Chuyển hàng gửi bán đại lý

1. Định khoản

Nợ TK 157 Hàng gửi bán
Có TK 156 Hàng hóa

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có yêu cầu xuất hàng mang đi gửi bán tại các đại lý, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Bộ phận chịu trách nhiệm mang hàng đi gửi bán tại các đại lý sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa
 2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý hoặc (Hóa đơn GTGT) kèm với hàng hóa xuất kho gửi bán đại lý, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý hoặc (Hóa đơn GTGT), Thủ kho xuất kho hàng hoá
 4. Thủ kho ghi sổ kho, còn Kế toán ghi sổ kế toán kho.
 5. Bộ phận đề xuất nhận hàng, sau đó đem đi gửi bán tại các đại lý

3. Ví dụ

Ngày 08/01/2017, doanh nghiệp xuất hàng gửi bán tới đại lý Thanh Xuân

 • Điều hòa SHIMAZU 12000BTU, số lượng 01, đơn giá 7.000.000đ, thuế GTGT 10%
 • Điều hòa SHIMAZU 24000BTU, số lượng 01, đơn giá 10.000.000đ, thuế GTGT 10%

 

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Kho, chọn Chuyển kho (hoặc vào tab Chuyển kho, nhấn Thêm).

2. Chọn loại chứng từ là Xuất kho gửi bán đại lý.
3. Khai báo chứng từ chuyển kho. => Do các chứng từ xuất kho gửi bán đại lý được quản lý như hoá đơn, nên:

  • Nếu không sử dụng phần mềm để quản lý việc xuất hóa đơn, Kế toán nhập trực tiếp thông tin hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng tại mục Chứng từ.
  • Nếu có sử dụng phần mềm để quản lý việc xuất hóa đơn, đồng thời có tích chọn Quản lý phiếu XK kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu XK gửi bán đại lý giống hoá đơn trên Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung, thì sau khi cất chứng từ bán hàng Kế toán sẽ sử dụng chức năng Cấp số CT để lấy các thông tin về Mẫu, Ký hiệu, Số chứng từ.

Lưu ý: Nhập Đơn giá bán để phục vụ cho việc in phiếu xuất kho đi đường.

4. Nhấn Cất.
5. Nhấn Cấp số CT.
6. Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, nhấn Đồng ý.

7. In phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để giao cho đại lý. => Có thể in được hóa đơn theo mẫu chương trình thiết lập sẵn hoặc theo mẫu đặt in để gửi cho đại lý.

Lưu ý:

  • Thực hiện bút toán ghi nhận doanh thu bán hàng qua đại lý sẽ trên phân hệ Bán hàng và ghi nhận chi phí phát sinh trong quá trình gửi hàng đi bán đại lý trên phân hệ Tổng hợp.
  • Có thể lập phiếu chuyển kho từ đơn đặt hàng.
  • Sau khi phiếu chuyển kho được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ chuyển kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho sẽ thực hiện ghi sổ chứng từ chuyển kho vào sổ kho.
Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.