Chuyển vật tư hàng hoá giữa các kho nội bộ

1. Định khoản

1. Trường hợp chuyển kho nội bộ thuộc phạm vi, khuôn viên công ty:

Nợ TK 152, 153, 155, 156 Chi tiết theo kho

     Có TK 152, 153, 155, 156 Chi tiết theo kho

2. Trường hợp chuyển kho nội bộ từ kho đơn vị ra kho bên ngoài vẫn thuộc của đơn vị và cùng địa phương:

Nợ TK 152, 153, 155, 156 Chi tiết theo kho

 Có TK 152, 153, 155, 156 Chi tiết theo kho

3. Trường hợp chuyển kho nội bộ từ kho đơn vị ra kho bên ngoài vẫn thuộc của đơn vị nhưng khác địa phương:

  • Tại đơn vị chuyển hàng đi:

Nợ TK 136 Phải thu nội bộ
     Có TK 152, 153, 155, 156

  • Tại chi nhánh nhận:

Nợ TK 152, 153, 155, 156
     Có TK 336 Phải trả nội bộ

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nhu cầu vận chuyển hàng hóa giữa các kho nội bộ trong doanh nghiệp, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  1. Căn cứ vào tình hình tồn kho của các mặt hàng trong kho, Giám đốc sẽ có lệnh điều chuyển hàng giữa các kho trong doanh nghiệp
  2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
  3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
  4. Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
  5. Bộ phận chịu trách nhiệm vận chuyển nhận hàng, sau đó chuyển tới kho cần nhập hàng

3. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Hướng dẫn trên phần mềm

Trường hợp chuyển kho nội bộ thuộc phạm vi, khuôn viên đơn vị
1. Vào phân hệ Kho, chọn Chuyển kho (hoặc vào tab Chuyển kho, nhấn Thêm).


2. Chọn loại chứng từ là Xuất chuyển kho nội bộ.
3. Khai báo chứng từ chuyển kho.


4. Nhấn Cất.

Trường hợp chuyển kho nội bộ từ kho đơn vị ra kho bên ngoài vẫn thuộc của đơn vị và cùng địa phương
1. Vào phân hệ Kho, chọn Chuyển kho (hoặc vào tab Chuyển kho, nhấn Thêm).

2. Chọn loại chứng từ là Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
3. Khai báo chứng từ chuyển kho. => Do các chứng từ xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được quản lý như hoá đơn, nên:

  • Nếu đơn vị không sử dụng phần mềm để quản lý việc xuất hóa đơn, Kế toán nhập trực tiếp thông tin tại mục Chứng từ.
  • Nếu đơn vị có sử dụng phần mềm để quản lý việc xuất hóa đơn, đồng thời tích chọn Quản lý phiếu XK kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu XK gửi bán đại lý giống hoá đơn trên Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung thì sau khi cất chứng từ bán hàng Kế toán sẽ sử dụng chức năng Cấp số CT.

Lưu ý: Nhập Đơn giá bán để phục vụ cho việc in phiếu xuất kho đi đường.

4. Nhấn Cất.
5. Nhấn Cấp số CT.
6. Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, nhấn Đồng ý.

7. In phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ. => Có thể in được hóa đơn theo mẫu chương trình thiết lập sẵn hoặc theo mẫu đặt in.

Trường hợp chuyển kho nội bộ từ kho đơn vị ra kho bên ngoài vẫn thuộc của đơn vị nhưng khác địa phương
Tham khảo hướng dẫn chi tiết tại nghiệp vụ Xuất hàng cho các đơn vị (chi nhánh) hạch toán phụ thuộc.

 

5. Lưu ý

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.