Dự báo dòng tiền

1. Nội dung

Giúp đơn vị theo dõi được các khoản dự kiến thu, dự kiến chi trong thời gian tới để có thể cân đối các khoản thu chi, tránh tình trạng bội chi quỹ và cung cấp dự báo luồng tiền phục vụ công tác quản lý.

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Quỹ\tab Dự báo dòng tiền.

2. Chọn chi nhánh xem báo cáo và chọn dự báo dòng tiền đến ngày nào.

3. Nhấn Lấy dữ liệu.

4. Chương trình sẽ hiển thị thông tin các khoản dự kiến thu, chi đến ngày đã chọn và thông tin dự kiến tồn quỹ tại ngày đã chọn. Cụ thể:

    • Thông tin Số tồn quỹ đến hiện tại: Là tổng số tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng thực tế tại thời điểm hiện tại.
    • Thông tin Thu: Các khoản dự kiến thu được theo thời hạn thanh toán của các hóa đơn bán hàng (hoặc theo ngày thực tế phát sinh nếu không khai báo thời hạn thanh toán).
    • Thông tin Chi: Các khoản dự kiến chi ra theo thời hạn thanh toán của các hóa đơn mua hàng (hoặc theo ngày thực tế phát sinh nếu không khai báo thời hạn thanh toán).
    • Thông tin Tồn cuối kỳ: Xác định theo công thức Tồn cuối kỳ = Số tồn quỹ đến hiện tại + Tổng Thu – Tổng Chi.

Cập nhật 17/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.