Ghi chú và Tệp đính kèm

Ghi chúTài liệu đính kèm có trên Danh sách liên quan của tất cả các phân hệ trên AMIS CRM. Mục Ghi chú nhằm ghi nhận các thông tin liên quan tới khách hàng hay sản phẩm, những lời nhắc nhở, lưu ý, hình ảnh hay tài liệu mà người dùng thu thập được. Mục Tài liệu đính kèm để lưu lại các tệp thông tin như yêu cầu về sản phẩm, Hình ảnh về sản phẩm khách hàng có nhu cầu …

Ghi chúTài liệu đính kèm là nơi lưu trữ thông tin khách hàng rất hữu ích để hỗ trợ cho nhân viên bán hàng hay quản lý mua hàng bán hàng hiệu quả hơn.

Tạo Ghi chú

Vào phân hệ chứa bản ghi cần thêm ghi chú.

Chọn bản ghi cần thêm ghi chú.

Nhập nội dung ghi chú vào mục Thêm ghi chú.

Lưu ý:

  • Có thể đính kèm file vào ghi chú bằng cách nhấn Đính kèm tệp.
  • Nhấn Thêm tiêu đề để thêm tiêu đề ghi chú (nếu cần).

Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Có thể sắp xếp ghi chú theo thời gian tạo.
  • Số lượng Tài liệu đính kèm tối đa trong mỗi ghi chú là 5 tệp. Dung lượng tối đa cho mỗi Tài liệu đính kèm là 20 MB.
  • Có thể Sửa/Xóa ghi chú bằng cách di chuột tới dòng ghi chú cần Sửa/Xóa, sau đó chọn để Sửa ghi chú hoặc chọn để Xóa ghi chú.

  • Người dùng phải được phân quyền xóa ghi chú thì mới được phép Xóa ghi chú.
  • Các ghi chú đã xóa sẽ được lưu tạm thời tại thư mục Thùng rác trên AMIS CRM.
  • Các ghi chú đã xóa trên thư mục Thùng rác sẽ không thể khôi phục lại.

Tài liệu đính kèm

Trên danh sách bản ghi của phân hệ, người dùng chọn bản ghi cần đính kèm tài liệu.

Nhấn Thêm liên kết để đính kèm liên kết lên bản ghi.

Nhấn Thêm tệp để đính kèm tài liệu lên bản ghi.

Lưu ý: Có thể xóa hoặc tải về tài liệu đính kèm bằng cách:

  • Di chuột đến dòng tài liệu cần Xóa hoặc Tải về, sau đó nhấn

  • Chọn chức năng tương ứng.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.