Hàng gửi đi gia công nhập lại kho

1. Định khoản

Nợ TK 152, 155, 156 Giá trị nguyên liệu, hàng hoá sau gia công
Có TK 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

2. Mô tả nghiệp vụ

Đối với những nguyên vật liệu được được gửi đi gia công, sau khi gia công xong được gửi trả lại sẽ phát sinh các hoạt động sau: 

 1. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho hàng gửi đi gia công chế biến, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.
 2. Căn cứ vào phiếu nhập kho, Thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào Phiếu nhập kho.
 3. Thủ kho ghi sổ kho, còn Kế toán ghi sổ kế toán kho.

3. Ví dụ

 • Ngày 20/01/2017, doanh nghiệp nhập kho lô áo sơ mi thuê gia công bên ngoài:
  • Áo sơ mi Nam, số lượng 500, đơn giá 328.000đ
  • Áo sơ mi Nữ, số lượng 500, đơn giá 280.000đ
 • Chi phí thuê gia công chưa bao gồm thuế GTGT 10% là 50.000.000đ. Công ty chưa thanh toán cho đơn vị nhận gia công công ty Cổ phần Hoàng Hải. Sau khi nhận hàng doanh nghiệp làm thủ tục nhập kho số hàng thuê gia công trên.

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

Với nghiệp vụ nhập lại kho hàng gửi đi gia công, chế biến, kế toán ghi nhận như sau:

Bước 1: Ghi nhận chi phí đối với hàng gửi đi gia công, chế biến
1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác (hoặc vào tab Chứng từ nghiệp vụ khác, nhấn Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác).
2. Hạch toán chi phí thuê gia công.

 • Hạch toán chi phí.


 • Kê khai thuế.

3. Nhấn Cất.

Bước 2: Nhập lại kho hàng gửi đi gia công, chế biến sau khi hoàn thành
Kế toán tự phân bổ chi phí thuê gia công vào vào đơn giá của thành phẩm gia công được nhập lại kho. 
1. Vào phân hệ Kho, chọn Nhập kho (hoặc vào tab Nhập, xuất kho, nhấn Thêm\Nhập kho).


2. Chọn loại phiếu nhập kho là Khác (NVL thừa, HH thuê gia công…).
3. Khai báo các thông tin hàng hóa được gửi đi gia công, tài khoản, số lượng,… của chứng từ nhập kho.


4. Nhấn Cất.
Lưu ý: 

 • Sau khi phiếu nhập lại kho hàng gửi đi gia công được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu nhập kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho hiện việc ghi sổ phiếu nhập kho vào sổ kho.
 • Giá của thành phẩm gia công nhập lại kho có thể được chương trình tự động tính ra, nếu đơn vị sử dụng qui trình tính giá thành theo phương pháp tính giá thành giản đơn cho thành phẩm mang đi gia công trên phân hệ Giá thành.

 

 

 

 

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.