In nhãn thư

Cho phép người dùng in thông tin dưới dạng nhãn thư để dán lên phong bì thư khi gửi thư đường bưu điện cho Khách hàng (ví dụ: gửi thiếp, voucher, giấy mời tham gia sự kiện,…).

Cách thực hiện

Trên giao diện danh sách chi tiết bản ghi, người dùng tích chọn bản ghi muốn In nhãn thư, sau đó nhấn và chọn In nhẫn thư (có thể chọn nhiều bản ghi để in nhãn thư cùng lúc).

Tại đây:

  • Người dùng có thể điều chỉnh chiều cao nhãn bằng cách nhấn Điều chỉnh chiều cao nhãn (chiều cao nhãn phải có giá trị nằm trong khoảng từ 1 – 4).
  • Nhấn In trang để thực hiện in nhãn thư.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.