Kiểm tra trùng và gộp

Giúp người dùng lọc và gộp các bản ghi có trùng thông tin.

Cách thực hiện

Vào phân hệ muốn gộp các bản ghi có trùng thông tin.

Chọn bản ghi cần kiểm tra trùng và gộp thông tin.

Trên giao diện chi tiết bản ghi, nhấn và chọn Kiểm tra trùng và gộp.

Người dùng Thiết lập điều kiện tìm kiếm.

Nhấn Tìm kiếm, chương trình hiển thị các bản ghi trùng phía dưới. Người dùng chọn các bản ghi trùng muốn gộp.

Lưu ý: Người dùng lựa chọn ít nhất 2 bản ghi và tối đa 3 bản ghi để thực hiện gộp trùng.

Nhấn Tiếp theo.

Chương trình mặc định lấy bản ghi người dùng chọn đầu tiên là bản ghi chính (người dùng có thể chọn bản ghi khác là bản ghi chính).

Lựa chọn trường thông tin của bản ghi là bản ghi chính.

  • Nhấn Chọn tất cả để chọn tất cả trường thông tin của bản ghi đó là bản ghi chính.
  • Hoặc lựa chọn trường thông tin của từng bản ghi vào bản ghi chính.

Nhấn Gộp.

Nhấn Gộp ngay.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.