1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm thế nào để thay đổi cột trường hiển thị trên danh sách?

Làm thế nào để thay đổi cột trường hiển thị trên danh sách?

Trả lời

Một số nội dung cần chú ý:

  • Các cột trường hiển thị trên danh sách tương ứng với từng Giao diện được chọn (Giao diện – Xem chi tiết tại đây).
  • Đối với Giao diện ngầm định của chương trình, chỉ Quản trị hệ thống mới có quyền thay đổi các cột trường hiển thị trên danh sách.
  • Đối với Giao diện được thêm mới thì có thể tùy ý thay đổi cột trường hiển thị trên danh sách.
  • Thay đổi cột trường hiển thị trên danh sách – xem chi tiết tại đây.
Cập nhật 14/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.