Nhập kho hàng bán bị trả lại

1. Định khoản

Nợ TK 152, 155, 156,… Trị giá hàng nhập kho
Có TK 632 Giá vốn hàng bán

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ hàng bán bị trả lại, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Bộ phận bán hàng tiếp nhận yêu cầu trả lại hàng hóa của khách hàng, kiểm tra lí do trả lại hàng,
 2. Nhân viên bán hàng đề nghị nhập kho hàng bị trả lại, chuyển lên Giám đốc ký duyệt
 3. Hai bên làm biên bản thỏa thuận trả lại hàng hóa.
 4. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 5. Căn cứ vào Phiếu kho, Thủ kho nhập kho hàng bị trả lại và ghi Sổ kho
 6. Kế toán ghi sổ kế toán kho.

3. Ví dụ

 • Ngày 10/01/2017 doanh nghiệp đã bán hàng cho công ty TNHH Bảo Oanh:
  • Điều hòa Shimazu 12.000BTU, số lượng 10, đơn giá: 8.000.000, thuế GTGT 10%.
 • Tuy nhiên đến ngày 15/01/2017, công ty TNHH Bảo Oanh trả lại 03 chiếc điều hòa do không đảm bảo chất lượng. Kế toán doanh nghiệp làm thủ tục nhập kho số hàng bán bị trả lại. 

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Kho, chọn Nhập kho (hoặc vào tab Nhập, xuất kho, nhấn Thêm\Nhập kho).

2. Chọn loại phiếu nhập kho là Hàng bán bị trả lại.
3. Chọn chứng từ bán hàng bị trả lại theo một trong hai cách sau:

  • Cách 1: Nhấn vào biểu tượng  để chọn chứng từ hàng bán trả lại từ danh sách. 


  • Cách 2: Nhấn biểu tượng để tìm kiếm và chọn chứng từ hàng bán bị trả lại:
  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm, nhấn Lấy dữ liệu.
  • Chọn chứng từ hàng bán bị trả lại cần lập phiếu nhập kho, nhấn Đồng ý.


4. Khai báo các thông tin khác của phiếu nhập kho

5. Nhấn Cất.
Lưu ý:

6. Lưu ý

Với phiếu nhập kho hàng bán bị trả lại, đơn giá vốn của mặt hàng bị trả lại sẽ được tính như sau:

 • Cho phép nhập lại đơn giá vốn. => Áp dụng trong trường hợp kế toán muốn nhập chính xác đơn giá vốn của hàng bán bị trả lại.

 • Để chương trình tự động tính. => Khi đó sẽ xảy ra các trường hợp sau:
  • Với phương pháp tính giá Bình quân cuối kỳĐơn giá vốn của hàng bán bị trả lại sẽ được chương trình tự động cập nhật sau khi thực hiện tính giá xuất kho. => Mỗi lần tính lại giá, Đơn giá vốn sẽ được cập nhật lại theo sự thay đổi của lần tính giá đó.

  • Với phương pháp tính giá Bình quân tức thời, Đơn giá vốn của hàng bán bị trả lại sẽ được chương trình tự động cập nhật sau khi thực hiện tính giá xuất kho. => Mỗi lần tính lại giá, Đơn giá vốn sẽ được cập nhật lại theo sự thay đổi của lần tính giá đó. Đồng thời, vẫn cho phép Kế toán nhập lại đơn giá vốn bằng tay.

  • Với phương pháp Đích danhNhập trước, xuất trước, Đơn giá vốn của hàng bán bị trả lại sẽ được chương trình tự động cập nhật sau lần tính giá xuất kho đầu tiên. => Với các lần tính lại giá sau, Đơn giá vốn sẽ không được cập nhật lại.

=> Khi đó, Kế toán sẽ thực hiện nhập lại Đơn giá vốn bằng tay hoặc lựa chọn lại đơn giá vốn theo phiếu xuất kho.

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.