1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Hướng dẫn nghiệp vụ
 4. Kho
 5. Nhập kho hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

Nhập kho hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

 • Các loại sản phẩm, hàng hóa, vật tư, tài sản nhận giữ hộ, nhận ký gửi, nhận ủy thác xuất nhập khẩu… không thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của doanh nghiệp thì không được phản ánh là hàng tồn kho.
 • Khi nhận hàng hàng giữ hộ, nhận hàng gửi bán, doanh nghiệp chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về toàn bộ hàng hóa nhận bán đại lý trong phần thuyết minh báo cáo tài chính: chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại.
=> Toàn bộ hàng hóa nhận bán hộ, ký quỹ, ký cược sẽ được phản ánh vào chỉ tiêu tại mục b thuộc nội dung 29 “Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán” (TT 200) và “Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp” tại mục b thuộc nội dung 14 “Các khoản mục ngoài Báo cáo tình hình tài chính” trên Thuyết minh Báo cáo tài chính (TT 133)

1. Mô tả nghiệp vụ

Khi nhận hàng giữ hộ, hàng gửi bán từ các đơn vị khác thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Doanh nghiệp thực hiện lập biên bản xác nhận về số lượng, chất lượng, quy cách, phẩm chất của số hàng hóa nhận giữ hộ, nhận giử bán.
 2. Sau khi lập biên bản, doanh nghiệp tiến hàng nhập kho số lượng hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gửi bán…
 3. Kế toán theo dõi riêng trên sổ quản trị hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược chi tiết về số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của từng loại

2. Ví dụ

Ngày 19/01/2017, doanh nghiệp nhận hàng của Công ty Cổ phần Thiên Phong để bán => doanh nghiệp đóng vai trò là đại lý của công ty Thiên Phong, bán đúng giá và hưởng hoa hồng. Các mặt hàng được nhập gồm:

 • Điều hòa LG 12000 BTU, số lượng 10, đơn giá 8.900.000đ, thuế GTGT 10%
 • Điều hòa LG 24000 BTU, số lượng 15, đơn giá 11.400.000đ, thuế GTGT 10%

3. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Hướng dẫn trên phần mềm

(Đối với những đơn vị có phát sinh các nghiệp vụ nhận hàng giữ hộ, nhận gia công, hay bán hộ, ký gửi, trước khi hạch toán kế toán cần phải tích chọn Có phát sinh hàng nhận giữ hộ, gia công; nhận bán hộ, ký gửi, ký cược trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa).
1. Vào phân hệ Kho, chọn Nhập kho (hoặc vào tab Nhập, xuất kho, nhấn Thêm\Nhập kho).

2. Khai báo các thông tin khác của phiếu nhập kho.

  • Chọn loại phiếu nhập kho là Khác (NVL thừa, HH thuê gia công…).
  • Chọn giá trị là Hàng hoá bán hộ, ký gửi tại cột Hàng hóa giữ hộ, bán hộ.

3. Nhấn Cất.
Lưu ý:  Sau khi phiếu nhập kho hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu nhập kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho hiện việc ghi sổ phiếu nhập kho vào sổ kho.

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.