Nhập kho hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công

  • Khi nhận vật tư, hàng hàng giữ hộ, nhận hàng gia công doanh nghiệp chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về toàn bộ giá trị hàng hóa nhận bán đại lý trong phần thuyết minh báo cáo tài chính.
  • Các loại sản phẩm, hàng hóa, vật tư, tài sản nhận giữ hộ, gia công… không thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của doanh nghiệp thì không được phản ánh là hàng tồn kho.
=> Toàn bộ hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công sẽ được phản ánh vào chỉ tiêu “Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác” tại mục b thuộc nội dung 29 “Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán” (TT 200) và “Tài sản nhận giữ hộ, Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, nhận ủy thác” tại mục b thuộc nội dung 14 “Các khoản mục ngoài Báo cáo tình hình tài chính” trên Thuyết minh Báo cáo tài chính (TT 133)

1. Mô tả nghiệp vụ

Khi nhận hàng giữ hộ, nhận hàng gia công từ các đơn vị khác thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  1. Doanh nghiệp thực hiện lập biên bản xác nhận về số lượng, chất lượng, quy cách, phẩm chất của số hàng hóa nhận giữ hộ, gia công
  2. Sau khi lập biên bản thì doanh nghiệp tiến hành xử lý như sau:
    • Doanh nghiệp tự theo dõi trên sổ quản trị hàng nhập kho số lượng vật tư, hàng hóa nhận gia công…
    • Doanh nghiệp chỉ theo dõi riêng phần vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công… kế toán không tiến hành ghi sổ về đối tượng hàng hóa này.

2. Ví dụ

Ngày 23/01/10/2017, doanh nghiệp nhận gia công hàng hóa của Công ty Minh Anh. Các mặt hàng bao gồm:

  • Vải dạ Hàn Quốc, màu trắng, số lượng: 5.000m
  • Vải dạ Anh Quốc, màu đen, số lượng: 8.000m

Doanh nghiệp đã nhập kho số lượng hàng khách hàng gửi gia công.

3. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

4. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Kho, chọn Nhập kho (hoặc vào tab Nhập, xuất kho, nhấn Thêm\Nhập kho).

2. Chọn loại phiếu nhập kho là Hàng nhận gia công.
3. Khai báo các thông tin khác của phiếu nhập kho. => Nếu có nhu cầu theo dõi giá trị của hàng nhận giữ hộ, nhận gia công từ nước ngoài, chọn loại tiền là tiền ngoại tệ và nhập tỷ giá.

4. Nhấn Cất.

Lưu ý: Sau khi phiếu nhập kho hàng giữ hộ, nhận gia công được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu nhập kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho hiện việc ghi sổ phiếu nhập kho vào sổ kho.

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.