Nhập kho thành phẩm sản xuất

1. Định khoản

Nợ TK 155 Giá trị vật tư, hàng hóa, thành phẩm nhập kho
Có TK 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang:

2. Mô tả nghiệp vụ

Đối với các đơn vị sản xuất sản phẩm hàng loạt hoặc theo đơn đặt hàng… sau khi sản phẩm hoàn thành thì sẽ chuyển về nhập kho. Khi đó, Kế toán sẽ thực hiện các bước sau:

 1. Căn cứ và phiếu báo số lượng thành phẩm hoàn thành nhập kho của bộ phận sản xuất, Kế toán kho lập Phiếu nhập kho thành phẩm.
 2. Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
 3. Căn cứ vào phiếu nhập kho, Thủ kho kiểm tra, nhận hàng và tiến hành nhập kho, người bàn giao và Thủ kho ký vào phiếu nhập kho.
 4. Thủ kho ghi sổ kho, chuyển 1 liên phiếu nhập kho cho Kếế toán ghi sổ kế toán kho.

3. Ví dụ

 • Ngày 20/01/2015, doanh nghiệp sản xuất và hoàn thành nhập kho các sản phẩm:
  • Áo sơ mi Nam, số lượng 20, giá thành sản xuất 440.000đ/chiếc
  • Áo sơ mi Nữ, số lượng 20, giá thành sản xuất 400.000đ/chiếc 

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Kho, chọn Nhập kho (hoặc vào tab Nhập, xuất kho, nhấn Thêm\Nhập kho).

2. Chọn loại phiếu nhập kho là Thành phẩm sản xuất.
3. Khai báo các thông tin hàng hóa, tài khoản, số lượng,… của chứng từ nhập kho.

4. Nhấn Cất.

6. Lưu ý:

 • Sau khi phiếu nhập kho thành phẩm được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu nhập kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho hiện việc ghi sổ phiếu nhập kho vào sổ kho.
 • Với các đơn vị quản lý việc sản xuất theo lệnh sản xuất, Kế toán có thể lập nhanh phiếu nhập kho từ lệnh sản xuất:

1. Nhấn vào biểu tượng  để tìm kiếm và chọn lệnh sản xuất:
2. Thiết lập điều kiện để tìm kiếm lệnh sản xuất, nhấn Lấy dữ liệu.
3. Tích chọn các thành phẩm được nhập kho theo lệnh sản xuất.
4. Nhập số lượng thành phẩm được nhập kho, nhấn Đồng ý.

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.