1. Trang chủ
  2. Tin tức
  3. Phân quyền trên hệ thống tin tức

Phân quyền trên hệ thống tin tức

Cho phép tài khoản có vai trò Quản trị hệ thống hoặc vai trò Quản trị ứng dụng Tin tức phân quyền cho nhân viên được phép thực hiện các chức năng trên ứng dụng. Tuỳ thuộc vai trò, nhiệm vụ của nhân viên mà được phân vào một trong các vai trò sau:

Vai trò Quản trị ứng dụng Tin tức được toàn quyền thực hiện các chức năng trên ứng dụng Tin tức.

Vai trò Phê duyệt tin tức cho phép:

  • Thêm, sửa, xoá và gỡ toàn bộ các bài viết trên ứng dụng tin tức
  • Bình luận, đánh giá toàn bộ các bài viết

Vai trò Nhân viên cho phép:

  • Thêm, sửa, xoá và gỡ bài của chính mình
  • Bình luận, đánh giá toàn bộ các bài viết

Trường hợp nghiệp vụ

Trường hợp 1: Vai trò Nhân viên

Không cần phải phân quyền mà được mặc định sẵn sau khi thêm mới nhân viên.

Trường hợp 2: Vai trò Moderator – Vai trò phê duyệt bài viết tin tức và vai trò Quản trị ứng dụng Tin tức

Cách 1: Trên chức năng Thiết lập hệ thống\Phân quyền của hệ thống AMIS.VN (được thực hiện bởi tài khoản có vai trò Quản trị hệ thống và vai trò Quản trị người dùng).

Trên trang wall, nhấn vào biểu tượng Thiết lập hệ thống 

Chọn mục Phân quyền truy cập.

Trên tab Nhân viên, nhấn vào biểu tượng tại dòng nhân viên muốn phân quyền.

Tích chọn Tin tức và tích chọn vai trò muốn phân quyền.

Nhấn Hoàn thành.

Cách 2: Trên chức năng Phân quyền của ứng dụng Tin tức (được thực hiện bởi tài khoản có vai trò Quản trị hệ thống và vai trò Quản trị ứng dụng Tin tức).

Trên giao diện ứng dụng, nhấn vào ảnh đại diện, sau đó chọn Phân quyền.

Nhấn Thêm mới.

Lựa chọn nhân viên cần phân quyền và quyền hạn cho nhân viên.

Nhấn Cất.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.