Quản lý thẻ

Quản lý danh sách thẻ do người dùng thêm vào từ giao diện xem chi tiết bản ghi, các quy trình tự động hóa.

Cách thực hiện

Vào phân hệ muốn Quản lý thẻ.

Nhấn , chọn Quản lý thẻ.

Danh sách thẻ hiển thị. Nhấn Thêm thẻ để thêm mới thẻ.

Nhập thẻ cần thêm.

Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Có thể Sửa hoặc Xóa thẻ bằng cách nhấn hoặc tại dòng thẻ tương ứng.
  • Có thể tìm kiếm nhanh thẻ qua chức năng Tìm thẻ.
  • Có thể kiểm tra số Thẻ đã sử dụng, Tổng số thẻ trong danh sách thẻ của phân hệ.

Cập nhật 15/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.