Quản lý các phiếu nhập, xuất, chuyển kho

1. Nội dung

Quản lý danh sách các phiếu nhập, xuất, chuyển kho vật tư, hàng hóa.  

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Tra cứu, tìm kiếm các phiếu nhập, xuất kho
Nhập tiêu chí tìm kiếm phiếu nhập, xuất kho:

  • Tìm kiếm theo thời gian, trạng thái ghi sổ, loại chứng từ, nhấn Lấy dữ liệu.

  • Tìm theo tiêu chí bất kỳ như: ngày chứng từ, số chứng từ, loại chứng từ,…

2.2. Tra cứu, tìm kiếm các chứng từ chuyển kho
Nhập tiêu chí tìm kiếm chứng từ chuyển kho:

  •  Tìm kiếm theo thời gian, trạng thái ghi sổ, loại chứng từ, nhấn Lấy dữ liệu.

  • Tìm theo tiêu chí bất kỳ như: ngày chứng từ, số chứng từ, loại chứng từ,…

2.3. Sắp xếp lại thứ tự các chứng từ nhập, xuất kho đã lập
Trước khi thực hiện sắp xếp lại chứng từ nhập, xuất kho, Kế toán cần thực hiện bỏ ghi sổ đối với các chứng từ cần sắp xếp.
1. Vào menu Nghiệp vụ\Kho\Sắp xếp thứ tự chứng từ nhập, xuất.
2. Chọn ngày có nhu cầu sắp xếp lại chứng từ nhập, xuất.
3.
Thay đổi thứ tự sắp xếp cho các chứng từ:

  • Nhấn vào biểu tượng hoặc để thay đổi thứ tự của chứng từ trên danh sách.

  • Thay đổi lại thời gian nhập, xuất của chứng từ (nếu có).

4. Nhấn Cất.

 

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.