1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R13
 5. 2. Kế toán mong muốn khi in chứng từ xuất kho gửi bán đại lý có cả thông tin ghi chú (ở trường mở rộng) để phục vụ mục đích quản lý, đối chiếu với khách hàng

2. Kế toán mong muốn khi in chứng từ xuất kho gửi bán đại lý có cả thông tin ghi chú (ở trường mở rộng) để phục vụ mục đích quản lý, đối chiếu với khách hàng

1. Mục đích
Kể từ phiên bản R13, khi in các mẫu chứng từ Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý có thể hiển thị được thông tin các Trường mở rộng chung và Trường mở rộng chi tiết giúp đơn vị dễ dàng quản lý, đối chiếu thông tin với khách hàng khi cần.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R13: Khi in các mẫu chứng từ Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý không hiển thị được thông tin các Trường mở rộng dẫn đến Kế toán phải mất thời gian ghi chú thủ công.
 • Từ phiên bản R13: Trên nguồn dữ liệu của các mẫu chứng từ Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý bổ sung thêm các trường thông tin CustomFieldMaster 1 -> CustomFieldMaster10 (Trường mở rộng chung 1 -> 10) và CustomField 1 -> CustomField10 (Trường mở rộng chi tiết 1 -> 10), cho phép Kế toán sửa mẫu để hiển thị thông tin theo nhu cầu quản lý của đơn vị.

Các mẫu được bổ sung bao gồm:

 • Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (Mẫu tự in)
 • Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (Mẫu đặt in)

Khi kế toán muốn hiển thị thông tin Trường mở rộng trên mẫu Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (Mẫu tự in) để đáp ứng nhu cầu quản lý của đơn vị, thực hiện như sau:

 • Vào phân hệ Kho, thêm chứng từ Chuyển kho tích chọn Xuất kho gửi bán đại lý. Thiết lập mẫu để hiển thị các Trường mở rộng chi tiết và Trường mở rộng chung.
 • Nhập thông tin theo nhu cầu quản lý tại các Trường mở rộng chi tiết:

 • Và nhập thông tin tại các Trường mở rộng chung:

 • Nhấn In\Chọn In Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (Mẫu tự in)\Nhấn Sửa mẫu:

 • Vào tab Dictionary\Data Sources\MISADataSource\VOUCHER_DATA: Chọn trường CustomFieldMaster, CustomField , nhấn giữ và kéo vào vị trí muốn hiển thị thông tin này trên chứng từ Chuyển kho xuất kho gửi bán đại lý

 • Trên Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý sẽ hiển thị thông tin kế toán vừa thực hiện.

Sửa tương tự với mẫu Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (Mẫu đặt in)

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.