1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R13
  5. 3. Kế toán mong muốn giao diện cấp số hóa đơn, khi chọn mẫu số thì cho phép hiển thị được hình thức hóa đơn để dễ phân biệt

3. Kế toán mong muốn giao diện cấp số hóa đơn, khi chọn mẫu số thì cho phép hiển thị được hình thức hóa đơn để dễ phân biệt

1. Mục đích
Kể từ phiên bản R13, khi kế toán thực hiện cấp số hóa đơn cho chứng từ thì có thể xem được hình thức hóa đơn để dễ dàng phân biệt được các loại hóa đơn.

2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R13: Trên giao diện Cấp số hóa đơn của các chứng từ, khi chọn Mẫu số, trên danh sách chỉ hiển thị thông tin mẫu số của hóa đơn, kế toán không thể theo dõi được hình thức hóa đơn nên khó phân biệt.

  • Từ phiên bản R13: Trên giao diện Cấp số hóa đơn, Cấp số chứng từ của các chứng từ, khi sổ danh sách Mẫu số bổ sung thêm thông tin Hình thức của hóa đơn giúp kế toán phân biệt các hóa đơn dễ dàng hơn.

Thông tin được bổ sung trên giao diện Cấp số hóa đơn, Cấp số chứng từ của các chứng từ sau:

    • Cấp số hóa đơn

– Chứng từ bán hàng có tích chọn Lập kèm hóa đơn
– Hóa đơn
– Trả lại hàng mua
– Giảm giá hàng bán

    • Cấp số chứng từ

– Chuyển kho xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

– Chuyển kho xuất kho gửi bán đại lý


– Xuất kho xuất hàng cho chi nhánh khác

1. Lập Chứng từ bán hàng\Nhấn Cấp số HĐ: Khi sổ danh sách Mẫu số sẽ hiển thị thêm thông tin Hình thức của hóa đơn:

2. Lập chứng từ Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ\Nhấn Cấp số CT: Khi sổ danh sách Mẫu số sẽ hiển thị thêm thông tin Hình thức của hóa đơn

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.