Thay đổi icon các nghiệp vụ con của AMIS.VN

1. Mục đích

Thay đổi icon của các nghiệp vụ con của AMIS.VN

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R32 trở đi: Chương trình cập nhật giao diện các ứng dụng con của AMIS.VN trên ứng dụng Kế toán.

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.