Theo dõi việc trả lương cho nhân viên

Sau khi tính lương xong, nhân sự thực hiện trả lương cho nhân viên.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Thông báo cho nhân viên về kết quả tính lương và yêu cầu xác nhận

Vào phân hệ Lương\Bảng lương.

Trên danh sách bảng lương, nhấn chuột phải và chọn Gửi email.

Chọn Gửi theo cơ cấu tổ chức=> Thao tác chi tiết xem tại đây.

Bước 2: Theo dõi phản hồi và giải đáp cho nhân viên

Mở bảng lương cần theo dõi.

Trên giao diện bảng lương, nhấn chuột phải và chọn Ý kiến nhân viên.

Nhân sự theo dõi phản hồi của nhân viên và thực hiện giải đáp cho nhân viên trên khung chat.

Bước 3: Lập bảng chi trả tiền lương

Trên giao diện Bảng lương, nhấn Trả lương (hoặc vào phân hệ Lương – Thuế – Bảo hiểm\Lương\Bảng chi trả tiền lương, nhấn Thêm).

Thiết lập tham số tạo bảng lương:

  • Tích chọn Trả lương cho tất cả nhân viên: cho phép chương trình lấy lên toàn bộ nhân viên trên bảng lương.
  • Tích chọn Trả lương cho những nhân viên được chọn: cho phép chương trình lấy lên các nhân viên được chọn trên bảng lương.

Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ lấy các thông tin trên bảng lương đã chọn lên bảng chi trả tiền lương và chỉ lấy lên các nhân viên trên bảng lương mà có Số phải trả đợt này > 0.

Có thể thêm hoặc bỏ bớt nhân viên bằng cách nhấn chuột phải và chọn chức năng Chọn nhân viên hoặc Loại bỏ.

Trường hợp ở các kỳ trả lương trước, đơn vị vẫn chưa trả hết lương cho nhân viên thì có thể thực hiện trả nợ lương cho nhân viên ở kỳ này bằng cách:

  • Nhấn Trả nợ lương

  • Chọn trả nợ lương theo tỷ lệ % hoặc số tiền cố định.
  • Nhấn Tính toán số liệu, chương trình tự động tính ra Số tiền trả và Số còn phải trả nhân viên.
  • Nhấn Đồng ý, chương trình tự động cập nhật số liệu vào cột số trả nợ lương trên bảng chi trả tiền lương.

Nhấn Cất.

Sau khi lập xong bảng chi trả tiền lương có thể in các bảng: Bảng yêu cầu ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản cán bộ nhân viên và Danh sách nhân viên nhận lương tiền mặt để phục vụ thanh toán tiền lương cho nhân viên bằng cách nhấn In.

Bước 4: Thông báo về việc trả lương cho nhân viên

Trên danh sách Bảng lương, nhấn chuột phải và chọn Gửi email

Chọn Gửi theo cơ cấu tổ chức => Thao tác chi tiết xem tại đây.

Bước 5: Xác nhận thanh toán lương

Sau khi thực hiện thanh toán lương cho nhân viên bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, Nhân sự cần thực hiện xác nhận thanh toán lương trên phần mềm bằng cách:

Vào phân hệ Lương\Bảng chi trả tiền lương.

Chọn bảng lương đã thanh toán, sau đó nhấn Thanh toán.

Chương trình sẽ tự động cập nhật số tiền Đã trả, Số còn phải trả của từng nhân viên vào bảng lương tương ứng.

Lưu ý: Nhân sự có thể hủy việc xác nhận thanh toán lương bằng cách chọn bảng lương đã xác nhận, sau đó nhấn Hủy thanh toán.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.